Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” derulează, în perioada 28.09.2010-27.03.2014, proiectul CENTRU INTEGRAT DE STUDII IN ŞTIINŢA MEDIULUI PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST – CERNESIM, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 257/28.09.2010 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management (AM).

  Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE), Axa prioritară 2 (Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare), Domeniul major de intervenţie 2.2 (Investiţii în infrastructura de CDI), Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare). Valoarea totală a proiectului este de 32009409 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă (din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul naţional) este de 26000000 lei, proiectul fiind implementat în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, pe o durată de 42 de luni.

  Obiectivul general propus prin proiect este dezvoltarea capacităţii de cercetare, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în domeniul Ştiinţelor mediului, prin înfiinţarea Centrului integrat de studii în ştiinţa mediului pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est (CERNESIM).

 

   Noul Centru CERNESIM va fi constituit din cinci laboratoare de cercetare:

·         Laboratorul de analize fizico-chimice

·         Laborator de biomonitorizare si remediere a calităţii mediului;

·         Laborator de investigare a proceselor fizico-chimice din atmosferă si de testare de noi tehnologii ecologice de distrugere a poluanţilor gazoşi;

·         Laborator de enviromatică;

·         Laborator de studii si analize economice de mediu.