Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

1 Activităţi de modernizare 

 1.1 Proiectare şi asistentă tehnică

 1.1.1. Pregătirea documentaţiei de achiziţie a serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică

 1.1.2. Organizarea procedurii de achiziţie a serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică

 1.1.3 Execuţia contractului de servicii de proiectare

 1.1.4. Recepţia serviciilor de proiectare

 1.1.5. Obţinerea autorizaţiilor/avizelor

 1.1.6. Execuţia contractului de asistenţムtehnică

 1.1.6.1 Derularea serviciilor de dirigenţie de şantier

 1.1.6.2 Auditarea financiară externă şi certificarea

 1.1.7. Execuţia contractului de consultanţă

 

 

 1.2. Execuţia lucrărilor de construcţie

 1.2.1. Pregătirea documentaţiei de achiziţie a lucrărilor de amenajare/modernizare

 1.2.2. Organizarea procedurii de achiziţie a lucrărilor de amenajare/modernizare

 1.2.3. Execuţia contractului de lucrări

 1.2.4. Recepţia lucrărilor de amenajare/modernizare şi darea în folosinţă

 

 

 2. Componenta de achiziţie dotări şi active necorporale CD

 2.1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţii publice pentru dotări şi active necorporale CD

 2.2. Organizarea procedurilor de achiziţii publice pentru dotări şi active necorporale CD

 2.3. Monitorizarea execuţiei contractelor de furnizare

 2.4. Instalare şi punere în funcţiune. Recepţia finală

 2.5 Pregătirea personalului de exploatare

 

 3. Componenta de managementul proiectului

 3.1. Contractarea finanţării proiectului

 3.2. Promovarea şi publicitatea proiectului

3.3. Monitorizare şi evaluare