Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


ECHIPAMENTE CERNESIM

 

FACULATEA DE CHIMIE

L1 Laborator de analize fizico-chimice

 

1. Spectrofotometru de absorbție atomică de înaltă rezoluţie cu sursă continuă cu flacără, cuptor de grafit, sistem de hidruri şi sistem de solide, ContrAA700, ANALYTIC JENA

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrometrul ContrAA700 este capabil să realizeze determinări simultane de metale grele (multi şi monoelement) prin procedeul de absorbţie atomică din probe lichide şi solide. Spectrometrul este complet automatizat şi este dotat cu un sistem de analiză a probelor folosind ca sursă de atomizare o flacăra de acetilenă-aer/N2O, cuptor de grafit, generator de hidruri şi un sistem de analiză directă a probelor solide. Spectrometrul face schimbarea, de la flacără la cuptorul de grafit automat, din soft. Spectrometrul permite lucrul într-un domeniu spectral cuprins între 185 şi 900 nm. Spectrometrul are o singura sursă de radiaţie (lampă de Xenon) care permite analiza multielement simultană pe domeniul spectral indicat.

 

2. Analizor multi N/C® 3100 series, ANALYTIC JENA

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Analizorul multi N/C® 3100 series este capabil să determine conţinutul de azot total, carbon total, carbon anorganic total, carbon organic total, carbonul organic volatil şi nevolatil din probe lichide şi solide (soluri). Analizorul are două detectoare, unul de tip infraroşu nedipersiv pentru carbon, realizat din materiale necorozive şi fără părţi în mişcare şi unul de tip chemiluminescenţă (CLD) pentru determinări de azot total. Analizorul este prevăzut cu un modul special pentru analiza probelor solide (soluri, şlamuri).

 

3. Spectrometru VCD-FTIR, BIOTOOLS

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrometrul VCD-FTIR este destinat analizelor conformaţionale pentru diverse probe chirale naturale (proteine, acizi nucleici) şi sintetice (produse farmaceutice). Datele spectrale obţinute pot fi apoi comparate cu rezultatele calculelor ab initio în vederea determinării configuraţiilor absolute pentru moleculele nou sintetizate. De asemenea, spectrometrul permite determinarea purităţii enantiomerice în cazul moleculelor a căror configuraţie absolută este deja cunoscută.

 

4. Spectrometru de masă cu transfer de proton PTR-MS-TOF, KORE

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrometrul cu transfer de proton PTR-MS-TOF, KORE este capabil sa realizeze, in timp real, analize calitative şi cantitative ale compuşilor organici volatili din aer fără să fie nevoie de prepararea probei şi fără să utilizeze un gaz purtător. Spectrometrul cu transfer de proton PTR-MS-TOF foloseşte ionizare chimică “soft” (cu o minima sau chiar fără fragmentarea moleculei), metoda denumita şi “reacţie cu transfer de protoni” (PTR), combinată cu spectrometria de masa cu timp-de-zbor (ToF-MS). Spectrometrul are o sensibilitate de cel puţin 200 cps/ppbv pentru benzen şi de cel puţin 300 cps/ppbv pentru triclorbenzen. Spectrometrul prezintă o rezoluţie de masă minimă de 2000 m/Δm (FWHM) şi este capabil sa detecteze compuşi cu masa cuprinsă, cel puţin, in domeniul 1 – 50 000 amu.

 

5. Microscop electronic cu baleiaj (SEM), Model Quanta 250 cu detector WetSTEM

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Datorita domeniului foarte mare de presiuni de lucru în camera probei, plecând de la 6x10-4 Pa şi până la 2600 Pa, microscopul SEM model Quanta 250 este soluţia optimă pentru analize de imagine şi de compoziţie chimică a probelor conductoare şi neconductoare, emulsiilor conţinând nanoparticule şi probelor biologice umede fără preparare anterioara a acestora precum şi studierea in-situ a modificării probelor în procese de hidratare si deshidratare.

 

6. Difractometru de raze X pentru monocristale cu sursa duala, SUPERNOVA250

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Difractometrul de raze X pentru monocristale cu sursa duala este destinat colectării, rezolvării şi determinării structurilor chimice prin difracţie de raze X pentru probe anorganice, organice, compuşi organometalici şi macromolecule. Difractometrul de raze X este capabil să lucreze cu două surse (Cu şi Mo).

 

7. LC-MS, Cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masă, AGILENT TECHNOLOGIES

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Sistemul LC-MS este modular fiind compus din pompa cuaternară model G1311B, unitatea de termostatare a coloanei model G1316A, injector manual model G1328C, injector manual şi autosampler tip G 1329B, detector tip spectrometru de masa cu timp de zbor model G6224A Accurate-Mass TOF Agilent.

 

8. LC-DAD-FL, Cromatograf de lichide cu detector diode array şi cu detector de fluorescenţă, AGILENT TECHNOLOGIES

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Sistemul este modular fiind alcătuit din: pompa binara model G4220A, compartiment pentru termostatarea coloanelor model G1316C, injector manual model G1328C, autosampler model G4226A, detector UV-VIS cu sir de diode model G4212A şi detector de fluorescenta.

 

9. LC-ICP-MS, Cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masa cu plasma cuplată inductiv G3281A, AGILENT TECHNOLOGIES

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale:Sistem potrivit pentru operare in tandem LC-ICP pentru analiza urmelor de elemente prin speciere (ex.: arsen din ape). Este compus dintr-un ICP-MS model Agilent 7700 Series având o sensibilitate (exprimată în Mc/s/mg/L) de cel puţin 50 pentru 7Li, 160 pentru 89Y şi 80 pentru 205TI. Sistemul de introducere a probei în ICP-MS este compus din nebulizator concentric din cuarţ model G 1820-65138. Generatorul RF pentru plasma este de tip solid state, având posibilitatea de reglare a impedanţei plasmei. Sistemul de vid este diferenţiat cu trei regiuni/trepte. Celula de coliziune asigura îndepărtarea interferenţelor prin discriminarea lor după energia cinetică, eliminând necesitatea folosirii gazelor foarte reactive. Analizorul de masa este de tip quadrupol de mare frecventa (3 MHz) cu barele având profil hiperbolic. Este prevăzut cu un autosampler ASX -520 model G3286A. Cromatograful de lichide este compus dintr-o pompă cuaternară model Agilent 1260 Infinity şi un injector manual G 1328C model Agilent 1260 Infinity Manual.

 

10. Spectrofluorimetru, Model FLS-920s, EDINBURG INTRUMENTS

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrofluorimetru FLS-920s este un sistem modular, cu baleiaj spectral, destinat măsurătorilor de fluorescenta în regim staţionar (steady-state) respectiv pentru achiziţia spectrelor de excitare si emisie in domeniul UV-VIS. Este echipat cu sursa continua de radiaţie, lampa Xenon 450W (fără producere de ozon).

 

11. HR-ToF-AMS - Spectrometru de analiză chimică a aerosolilor, Aerodyne Research, AERODYNE

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrometrul este capabil să determine încărcătura şi distribuţia de aerosoli a aerului ambiental, să caracterizeze emisiile surselor de combustie şi să analizeze compoziţia chimica în funcţie de dimensiunea particulelor de aerosoli. Particulele de aerosoli sunt prelevate într-un sistem de vacuum unde sunt concentrate aerodinamic într-un fascicol îngust (diametrul aprox. 1 mm). Domeniu dimensiuni particule aerosoli este cuprins în intervalul 40 nm – 1 µm. Domeniu MS este cuprins în intervalul 0-1000 amu şi are o rezoluţie de 5000. Analiza MS se realizează în timp real pentru substanţele anorganice (nitrate, sulfaţi, amoniu) şi organice. Spectrometrul are o sensibilitate cuprinsă în intervalul 0,002 până la 0,05 microg/m3 / minut. Prelevarea aerosolilor din ambient se face direct, nu sunt necesare filtre sau analize chimice off-line.

 

12. Spectrofotometru UV-VIS Specord 210 Plus, ANALYTIC JENA

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrofotometru UV-VIS Specord 210 Plus este capabil să facă analize spectrofotometrice de absorbanţă, transmitanţă, reflectanţă şi energie pentru probe lichide şi solide, în condiţii de temperatură controlată. Spectrometrul este dotat cu următoarele accesorii :un suport variabil probe solide mici pentru determinări transmitanţă; un dispozitiv pentru susţinere a probelor solide sub formă de filme sau plăci; un accesoriu pentru măsurători de transmitanţă şi reflectanţă difuză prevăzut cu sferă integratoare, capabil să lucreze în domeniul de lungime de undă cuprins între 200-1100 nm, cu un diametru interior de 75 mm, cu suport pentru probe solide care să permită şi analiza de pudre; un sistem automat de aspirare probe pentru măsurători de lichide fără schimbarea cuvei cu proba, prevăzut cu suport de cuve variabil, pentru cuve de 10 / 20 / 50 mm; un suport termostatat de cuve cu agitare; o sondă cu fibră optică cu suport adaptor pentru sondă şi o pereche de fibră optică de tip UV între 240 – 1100 nm.

 

13. Spectrometru RMN de 500 MHz-BRUKER

Persoana de contact: Prof. dr. Ionel Mangalagiu, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel., 02320201343

Caracteristici generale: Spectrometrul RMN este destinat activităţi de cercetare avansată precum şi pentru controlul de calitate de rutină la compuşi organici lichizi sau solubili, compuşi naturali sau amestecuri complexe de metaboliţi (de exemplu fluide biologice sau alimentare). Este prevăzut cu magnet supraconductor ecranat activ cu un câmp magnetic de 11,7 Tesla şi cu deschiderea interioară de 54 mm. Sistemul este prevăzut cu două canale de frecvenţă echivalente şi interschimbabile care permit generarea frecvenţelor pe bandă largă în domeniul minim 18-540 MHz în vederea observării tuturor nucleilor activi. Spectrometrul RMN este prevăzut cu un amplificator liniar cu o puterea minimă a pulsului de cel puţin  50 W în domeniul 1H la 19F.

 

FACULATEA DE BIOLOGIE

L2 Laborator de biomonitorizare şi remediere a calitatii mediului

Coordonator: Naela COSTICĂ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; tel.: 0232201511

 

1. Microscop electronic de transmisieTecnai G2 Spirit BioTWIN

Localizare:Sala 217

Persoană de contact: Conf.dr. Lacramioara Ivanescu, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0729949234

Conf.dr. Naela Costică, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 0232201511

Caracteristici generale: Tensiune de accelerare maximă de 120 k, reglabilă în paşi mai mici de 20 V;

Mărire pe ecranul fluorescent într-un domeniu mai larg de x20 – x 340 000.

Rezoluţie de linie mai bună de 0,35 nm.

 

2. Agitator pentru plăci de microtitru (I)

Localizare: Sala 462

Persoană de contact: Lector dr. Marius Ştefan, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740077927

Caracteristici generale: Agitator cu vibratie, pentru 6 microplaci, cu posibilitate de introducere in incubator;

-          vibrare continuă ajustabilă, până la 1350 rpm;

-          platforme de agitare cu capacitate de încărcare de până la 2 kg;

-          dispozitive de prindere pentru o largă varietate de vase de laborator, chiar si pentru eprubete;

-          control analog al frecventei de vibraţie;

-          timer ce permite operarea nesupravegheata până la 120 minute cu semnal acustic.

 

3. Microtom semi-automat Leica RM2245

Localizare: 362

Persoană de contact: Conf.dr. Naela Costică, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 0232201511

Caractersitici generale:

Gama grosimilor de fasonare 1-600 μm.

Grosimea secţiunilor:

1-10 μm în pași de 1-μm

10-20 μm în pași  de 2-μm

20-50 μm în pași de 5-μm

50-100 μm în pași de 10-μm

100-600 μm în pași de 50-μm

 

4. Sisteme pentru determinări ale fotosintezei şi respiraţiei în fază gazoasă

Localizare: Sala 455

Persoane de contact: drd. Adrian Bălănici; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0726210293;

drd. Toma Stoleru, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0743828472

Caracteristici generale:

Sistemul oferă posibilitatea efectuării de studii avansate a fenomenelor de fotosinteza şi respiraţie a discurilor din frunze.

 

5. Sisteme pentru determinarea fotosintezei şi respiraţiei în fază lichidă

Localizare: Sala 455

Persoane de contact: drd. Adrian Bălănici; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0726210293;

drd. Toma Stoleru, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0743828472

Caracteristici generale: Sistem sofisticat de cercetare a respiraţiei şi fotosintezei folosind volume mari de mostre lichide (până la 20ml) sub iluminare automată dată de un LED roşu (660 nm).

 

6. Unitatea de mineralizare (digestie) pentru determinarea azotului total şi a proteinelor

Localizare: Sala 457

Persoane de contact: Lector dr. Marius Mihasan; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel:0751894685

dr. Marius Nicuşor Grigore, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0766307718

Caracteristici generale: Sistemul este utilizat pentru mineralizarea probelor lichide sau solide în conformitate cu normele GLP – Good Laboratory Practices.

 

7. Unitatea de neutralizare vapori toxici

Localizare: Sala 457

Persoane de contact: Lector dr. Marius Mihasan; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel:0751894685

dr. Marius Nicuşor Grigore, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0766307718

Caracteristici generale: Destinat neutralizării vaporilor toxici, corozivi, provenit în urma procesului de Mineralizare.

 

8. Unitatea de distilare

Localizare: Sala457

Persoane de contact: Lector dr. Marius Mihasan; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel:0751894685

dr. Marius Nicuşor Grigore, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0766307718

Caracteristici generale: Sisteme de distilare rapidă cu antrenare de vapori a soluţiilor de dezagregare, precum şi a altor probe, direct din tuburile de dezagregare de 250 ml (ø 42) și 100

ml (ø 26).

 

9. Incubator cu sisteme integrate pentru imagini şi softuri pentru procesarea datelor LEMNATEC

Localizare: Sala455

Persoane de contact: Conf.dr. Naela Costică, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 0232201511

Caracteristici generale:

Camera:

Frame rate 3.75 fps, 7.5 fps

pixeli H:4.65μm V:4.65 μm

Conditii de mediu:

Temperatura operare  -5°C … 45°C

Temperatura pastrare -20°C … 60°C

Computer integrat

 

10. Cameră de creştere pentru plante

Localizare: Sala455

Persoane de contact: Prof. dr. Maria Magdalena Zamfirache, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0741271579

Caracteristici generale: Aceasta camera climatica reprezintă cea mai practica soluție pentru cultivarea plantelor "in-vitro" și teste de cultura.

 

11. Lampă UV

Localizare: Sala 462

Persoane de contact: Lector dr. Marius Ştefan, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740077927

Caracteristici generale: Tub bactericid; reflector pentru concentrarea radiaţiei UV; dispozitiv de orientare; sursa de alimentare pentru tubul UV; alimentare: 20V/50Hz. Putere- 15 W; dimensiuni:473×169×93 mm.

 

12. Agitator mecanic cu mişcare reciprocă

Localizare: Sala 455

Persoane de contact: Lector dr. Marius Ştefan, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740077927

Caracteristici generale: Instrument  silenţios, cu 2-30 mişcări / min; amplitudine agitaţie: 20 min; timer: până la 60 min. sau funcţionare în regim continuu; dimensiuni: 380 ÷ 510 λ 140 mm, greutate maxim de probe poziţionate pe platan: 8 kg; putere: 220 V / 50 Hz.

 

13. Stereomicroscop Leica S6  cu iluminare fibra optică

Localizare: Sala 362

Persoană de contact: Lector dr. Fusu Lucian, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740751967

Lector dr. Ovidiu Popovici, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740703969

Caracteristici generale: Raport magnificare 6.3:1.; Domeniu Zoom 15.75x-100x; Oculare 25x cu camp vizual de 9.5 mm; Reticul 5mm/0.5mm; Sursa pentru iluminare incidenta cu fibra optica 2 brate 500mm cu bec halogen de 20W. 

 

14. Microscop fotonic pentru cercetare Leica DM750

Localizare: Sala 235

Persoană de contact: Lector dr. Fusu Lucian, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740751967

Lector dr. Ovidiu Popovici, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740703969

Caracteristici generale: Obiective 4x, 10x, 40x, 100X cu imersie, planapochromat, apertura 1.40; Cap trinocular; Adaptor mecano optic compatibil cu camera video digitala pentru microscopie DFC500; Oculare 10x;  Condensor Abbe centrabil.

 

15. Refractometru Abbé

Localizare: Sala 455

Persoană de contact: dr. Marius Nicuşor Grigore, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0766307718

Caracteristici generale: Domeniul de măsură: 1.3000 la 1.7200nD; 0 la 95 % Brix

 

16. Stereomicoscop Leica S6 E

Localizare:Sala 362

Persoană de contact: Lector dr. Fusu Lucian, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740751967

Lector dr. Ovidiu Popovici, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740703969

Caracteristici generale: Raport magnificare 6.3:1.; Domeniu Zoom 15.75x-100x; Oculare 25x cu camp vizual de 9.5 mm; Reticul 5mm/0.5mm.

 

17. Stereomicroscop Leica M205A

Loalizare: Sala 235

Persoană de contact: Lector dr. Fusu Lucian, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740751967

Lector dr. Ovidiu Popovici, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740703969

Caracteristici generale: Raport magnificare 20.5:1; Domeniu Zoom 7.8x-160x; Oculare 16X camp vizual 15mm; Obiectiv Planapochromat de 1.0X cu distanta de lucru 60mm; Obiectiv Planapocromat de 2.0X cu distanta de lucru 20mm; Cap trinocular cu tija obturator cu 2 pozitii 100%-0% respectiv 0%-100%. Tub video.

 

18. Camera video digitala color pentru microscopie Leica DFC500

Localizare:Sala 235

Persoană de contact: Lector dr. Fusu Lucian, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740751967

Lector dr. Ovidiu Popovici, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0740703969

Caracteristici generale: Rezolutie minim 12Mpxl senzor CCD 2/3” Progresiv scan, dimensiune pixeli 6.7µm x 6.7µm, Convertor Analogic/Digital de 14 Biti, conecsiune Firewire

Software LAS multifocus

 

19. Fluorimetru portabil pentru clorofila

Localizare: Sala455

Persoane de contact: drd. Adrian Bălănici; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0726210293;

drd. Toma Stoleru, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 0743828472

Caracteristici generale: Fluorimetru portabil pentru clorofilă, care are la baza principiul pulsului modulat.

 

 

FACULATEA DE CHIMIE

L3 Laborator de investigare a proceselor fizico-chimice din atmosferă si de testare de noi tehnologii ecologice de distrugere a poluantilor gazosi

 

1. Sistem pentru analiza termica TGA-DSC/DTAtip Jupiter STA F3 NETZSCH cuplat cu un spectrometru FT-IR tip Tensor 27 BRUKER.

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Sistemul este destinat pentru studiul comportamentului probelor de tip ceramic, compozit, polimeric, nanomateriale, aliaje, la temperaturi ridicate. Sistemul funcționează în domeniul de temperatură cuprins intre 25oC şi 1550oC. Sistemul are un adaptor încălzit pentru linia de transfer (termostatat pana la 300°C) care permite transferul gazelor, rezultate în urma analizelor, către detectorul de tip spectrometru FTIR.

 

2. Analizor de Carbon Organic/Carbon Elemental, SUNSET Laboratory Inc.

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Analizorul OC/EC este un analizor pentru determinarea Carbonului Organic si respectiv a Carbonului Elemental in aer prin metoda termo-optica de analiza a particulelor colectate pe un filtru din cuarţ. Principiul de funcţionare al analizorului se bazează pe desorbţia termica controlata optic a probelor colectate pe un filtru de cuarţ intr-o atmosfera inerta urmata de oxidare si detecţia utilizând un detector cu ionizare in flacără – FID. Analizorul OC/EC este prevăzut cu un sistem optic dual care permite operarea simultana in transmitanţă respectiv reflectanţa optică.

 

3.  GC- FID-MS (Turbo)- TDSG- TDSA - Cromatograf de gaze cu detector cu flacără ionizatoare şi spectrometru de masă si desorbţie termica, GC Agilent 7890 cu FID si MS Trapa Ionica Agilent 240MS cu termodesorbţie Gerstel, AGILENT TECHNOLOGIES

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Cromatograful este destinat analizei compuşilor polari şi nepolari, semivolatili şi volatili şi este prevăzut cu detecţie dubla (FID si MS) cu autosampler şi cu unitate de termodesorbţie tip Gerstel. Cromatograful este model GC Agilent 7890 cu FID si MS Trapa Ionica Agilent 240MS.

 

4.  GC x GC-FID-MS - Cromatograf de gaze GC Agilent 7890A cu FID şi MS Agilent 5975C, AGILENT TECHNOLOGIES

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Cromatograf destinat studiului amestecurilor de compuşi prin tehnica "comprehensive GCxGC". Configuraţia asigura flexibilitate în operare utilizând atât separările GC x GC cât şi funcţionalitatea backflush.

 

5. Sistem de clasificare al particulelor (SMPS), TSI

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Instrument, cu software specializat, destinat clasificării şi contorizării numărului, volumului şi suprafeţei particulelor de aerosoli (particule aerodinamice). Sistemul este alcătuit din numărător de particule TSI SMPS tip 3936L87-N, modul de clasificare electrostatica a dimensiunii de particula tip 3080 cu modul de analiza mobilitate diferenţiala DMA tip 3081 cu trei impactori, numărător de particule (CPC) model TSI 3787, neutralizator TSI 3077A, echipament de filtrare aer, TSI model 3074B şi atomizor, TSI model 3076. Sistem potrivit pentru operare in tandem cu spectrofotometrul de analiza chimică a aerosolilor HR- ToF-AMS Aerodyne.

 

6. Analizoare de gaze, ECOTECH

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Sistemul cuprinde un analizor de CO2 cu pompă internă, model EC 9820, un analizor de ozon cu pompă internă, model EC 9810A, un analizor de CO cu pompă internă, model EC 9830A, un analizor de SO2 cu pompă internă, model EC9850, analizor de NO/NO2 cu pompă, model EC 9841A şi un generator de ozon, model GasCal 1100TS.

 

7. Spectrometru FT-IR Vertex 70 cu Modul FT-Raman RAM II, BRUKER

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrometrul include toate componentele optice si electronice necesare pentru acoperirea următoarelor domenii spectrale de la 8000 cm-1 la 350 cm-1, de la 10000 cm-1 la 380 cm-1 şi de la 680 cm-1 la 50 cm-1. Modul FT-Raman Bruker RAM II. Modulul Raman este extern şi poate lucra pe un domeniu spectral cuprins între 3600 şi 70 cm-1. Sursa laser de excitaţie este de tip Nd:YAG.

 

FACULTATEA DE FIZICĂ

L3 Laborator de investigare a proceselor fizico-chimice din atmosferă si de testare de noi tehnologii ecologice de distrugere a poluantilor gazosi

 

1. Sistem LIF (laser cu colorant pulsat):

Persoana de contact: Dr. Ilarion MIHAILA, Lab. Fizica Plasmei – parter, tel: 0232201188, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Caracteristici generale: laser de pompaj: laser NdYag (lungimea de unda fundamentala 1064nm, energie 800mJ), domeniu de lungimi de unda: 300-1300nm, domeniu de energie: pana la 100mJ/puls (functie de lungimea de unda dorita), durata pulsului: 5-6ns, Producator: Quantel SA, Franta.

 

2. Spectrometru de masă model HPR60 cu EQP 1000  pentru analiza de particule încărcate sau neutre (producator Hiden Analytical, UK)

Persoana de contact: Lect. Dr. Ioana Rusu, Lab. Fizica Plasmei, tel. 0232 201187, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Caracteristici generale: Sistem HPR-60 240 l/sec pentru prelevare la presiuni de pana la 100mbar, modul intermediar HPR-60 pentru prelevare fascicul molecular pana la presiunea atmosferica, Sistem EQP 1000 cu detecţia ionilor pozitivi si negativi, si mase pana la 2500 uam, opţiune pentru energii in domeniul 0 +/- 1000eV.

 

Componenta de fizica atmosferei (noi senzori de monitorizarea a poluanţilor gazoşi)

Persoană de contact: Dr. Liviu Leontie; tel. 0232201168; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , camera 171 (antecamera Laboratorului de Analiză Structurală);

 

3. Detector de gaze portabil - Detector de gaze X-am 500 Dräger

Caracteristici generale: Măsoară concentrațiile de: gaze inflamabile (0−100% LEL), O2 (0−30,0%), H2S (0−100 ppm), CO (0−500 ppm), SO2 (0−20,0 ppm), NO (0−250 ppm), NO2 (0−20,0 ppm), Cl2 (0−10,0 ppm), HCN (0−100 ppm), NH3 (0−50 ppm), PH3 (0−5,0 ppm)

 

4. Incintă pentru gaze şi anexe de control

Caracteristici generale: Sistem compus din 2 incinte cu atmosferă controlată, dotate cu accesorii şi anexe.

 • Cuptor tubular cu atmosferă controlată, cu încălzire indirectă, cu nacele de transport pentru probe din material ceramic

-          Butelii gaze (aer pur, CO2, CO, O2, Ar, NO2);

-          Nişă chimică.

 • Cuptor cu atmosferă controlată cu incintă paralelipipedică

 

5. Staţie meteo (automată, fixă), model Wheater Hawk GSM-240

Caracteristici generale: Instrumentul este dotat cu:  înregistrator de date, anemometru, giruetă,  pluviometru, senzori externi pentru temperatură şi  umiditate aer, senzor radiaţie solară, senzor de presiune atmosferică.

Staţia este controlată printr-un software specializat care înregistreză, respectiv calculează toate datele meteo legate de temperatură, umiditate relativă, presiunea atmosferică, vânt (direcţie şi viteză), precipitaţii, evapotranspiraţia solului, radiaţie solară.

Umiditate: 0-100 %RH (eroaree de  ±5 % de la 90 la 100% RH şi  ±3 % de la 10 la 95% RH).

Temperatură: -40-+50 °C (eroare de ±0,5 °C).

Precipitaţii: 0-500 mm/h (rezoluţia de 1 mm).

Presiunea atmosferică: 15-115 KPa (eroare sub ±1,5%)..

Direcţia vântului într-un interval de: 0-360 o  mecanic, 0-352 o electric (cu o liniaritate de 1% şi o sensibilitate de 1m/s).

Viteza vântului, cu un prag de  0,78 m/s.

Radiaţia solară  în intervalul  0-2 kW/m2 (cu o eroare de ±2,5 %), în intervalul spectral cuprins între 300 nm şi 1100 nm.

 

6. Termohigrometru

Caracteristici generale: Temperatura: -28-60 oC (eroarea: ±1 oC).

Umiditatea relativă: 10-95 % (eroarea: ±3 %).

Calculează punctul de rouă, temperatura termometrului umed.

Accesorii pentru funcţionare şi racordare la PC.

 

7. Analizor de impedanţă (AGILENT) cu accesorii

Caracteristici generale: Alcătuit din:

 • Analizor de impedanţă
 • Echipament pentru măsurarea rezistenţei materialelor semiconductoare şi izolatoare

Măsoară

|Z|-θ, R-X, Ls-Rs, Ls-Q, Cs-Rs, Cs-Q, Cs-D, |Y|-θ, G-B, Lp-G,

Lp-Q, Cp-G, Cp-Q, Cp-D, Complex Z-Y, |Z|-Ls, |Z|-Cs, |Z|-Lp,

|Z|-Cp, |Z|-Rs, |Z|-Q, |Z|-D, Lp-Rp, Cp-Rp.

Gama de frecvenţe: 40 Hz-110 MHz (rezoluţia: 1 mHz).

Modulul impedanţei: 20 mΩ -20 MΩ.

Gama de măsurare a rezistenţelor: 1 KΩ -1000 TΩ.

 

8.  Sistem pentru analiză termică

Caracteristici generale: Sistem capabil de a efectua analiza termică simultană TGA-DSC/DTA pentru polimeri, ceramică, compozite, nanomateriale, aliaje şi metale, Model   STA F1 JUPITER (Netzsch-Germania)

Domeniul de temperatură: -150 -~+1000°C.

Rezoluţia TGA: 0,025 µg pe întreg domeniul de măsurare, de 5 g.

Rezoluţia DSC: 0,25 µW.

Viteza minimă de încălzire/răcire: 0,001 K/min.

Domeniul dinamic pentru  DSC/DTA: 5000 µV.

Senzor  TGA-DSC-cp.

 

9.  Multimetru

Caracteristici generale: Multimetru digital 7 ½ digit, multicanal cu 6 sloturi, cu display şi keypad frontale, inclusiv interfaţă Ethernet, USB și IEEE488

(KEITHLEY  System Switch/ Multimeter 3700 Series)

Tensiune cc : 0 – 300 V (precizie de bază: 0,02%; rezoluție: 10 nV).

Tensiune ca: 0 – 300 V (precizie de baza: 0,05%; rezolutie: 100 nV).

Curent cc: 0 – 3 A (precizie de bază: 0.3 %; rezoluție: 1 pA).

Curent ca: 0 – 3 A (precizie de bază: 0.3 %; rezoluție: 1 nA).

Rezistența 2 Fire / 4 Fire : 100 nΩ– 120 MΩ(rezoluție: 100 nΩ; precizie de bază: 0.04 %).

Frecvența: 3 – 500 KHz prercizie: 0,01 %).

Perioada: 2 μs – 330 ms.

Temperatura:

- liniarizare termocuple tip J, K, N, T, E, R, S, B

- RTD 4-Fire / 3-Fire: PT100, D100, F100, PT385, PT3916.

domeniu: -200 −  +630 0C

Termistor: 2,2 kΩ, 5 kΩ și 10 kΩ

domeniu: -80 − +150 0C.

 

10. Sursă de curent programabilă, Model KEITHLEY 6221

Caracteristici generale: Sursă programabilă de curent continuu şi alternativ pentru caracterizare în c.a. a componentelor şi a materialelor

Domenii: 2 nA − 100 mA.

Rezoluţie: 100 fA − 10 µA.

Include interfeţe Ethernet, IEEE-488, RS-232, Trigger Link şi I/O digitale.

 

11. Electrometru programabil de înaltă performanță, Model KEITHLEY 6517B

Caracteristici generale:

Rezistența: 2 MΩ − 200 TΩ (rezolutie: 10 Ω − 1 GΩ).

Intensitate curent : 20 pA − 20 mA (rezoluție: 100 aA − 100 nA).

Tensiune: 2 −  200 V (rezoluție: 10 µV − 1 mV).

Sarcina electrică: 2 nC − 2 µC (rezoluție: 10 fC − 10 pC).

Impedanța de intrare: >200TΩ în paralel cu 20pF.

Accesorii.

 

FACULTATEA DE GEOGRAFIE SI GEOLOGIE

L4 Laboratorul enviromatica

 

1. LABORATORUL DE GEOMATICA

Persoana de contact:  Conf.dr. Daniel  CONDORACHI,  corpul B, et. 3, tel: 0232201489, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Echipamente hardware (statii grafice) si software de tip Sistem Informaţional Geografic (SIG): (software SIG - TNTMips 2011- 1 licenţă profesională +20 licenţe academice; software pentru teledetecţie - EXELIS ENVI 5.0 - 1 licenţă profesionala + 25 licenţe academice,  si software SoundPlan 7.0 - 1 licenţă profesională

Caracteristici generale:  Statii grafice performante utile în modelarea şi procesarea de informaţii spaţiale de mari dimensiuni (de ex. imagini LIDAR, RADAR, imagini satelitare multispectrale de mare rezoluţie) şi/sau care solicită operaţiuni de calcul extrem de complexe şi îndelungate, precum şi capacităţi optime de vizualizare/afişare a informaţiilor; computere pentru operaţiuni simple de colectare şi creare/prelucrare primară a diverselor informaţii.

- Software specializat în crearea, analiza şi prelucrarea datelor spaţiale de tip Sistem Informaţional Geografic (SIG):

- Software pentru teledetecţie, fotogrammetrie şi fotointerpreetare ce permite analize complexe a imaginilor satelitare multispectrale precum şi cele de tip RADAR, LIDAR, etc. prin algoritmi specifici de clasificare supervizată şi nesupervizată precum şi prin clasificări orientate pe obiect

- Software expert pentru modelarea spaţială a poluării fonice ambientale şi a poluanţilor din aer

 

2. LABORATORUL  DE ANALIZE ENVIROMENTALE  

Persoana de contact: Conf.dr. ing. Iuliana-Gabriela BREABAN, corpul B, et. 3, tel: 0232201480, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;   

 

1. ICP-MS, Spectrometru de masa cu plasma cuplată inductiv G3281A, AGILENT TECHNOLOGIES - an de fabricatie 2012

Caracteristici generale:  Analiza elementelor in urme, model Agilent 7700 Series cu  sistem de generare a reactiei quadropol hiperbolic de inalta frecventa; sensibilitatea abundentei pentru mase mici 5·10-7 iar pentru mase mari de10-7; limite de detectie (ng/L) fara utilizarea unui gaz: 9Be<0,5; 59 Co< 1;  115In <0,2; 209Bi< 0,2 sistemul de introducere a probei asigura o toleranta crescuta la matrici incarcate, format din  nebulizator concentric din cuartz, camera de spray cu capacitate de termostatare de la -5C la +20C; generator RF pentru plasma tip solid state cu posibilitate de reglare a impedantei plasmei, debitele gazelor fiind controlat independent prin softul echipamentului; sistemul de vid este structurat pe trei trepte; celula de coeziune asigura indepartarea interferentelor prin utilizarea unui singur gaz inert (He), stabilizata termic cu posibilitate de utilizare si in modul de reactie;

 

2.  Sistem de Ablatie Laser  LSX 266, CETAC TECHNOLOGIES – an de fabricatie 2012

Caracteristici generale: Echipament utilizat prin cuplare directa la ICP-MS pentru analiza probelor solide, de natura geologica, sticla si alte probe de mediu. Laser Nd:YAG cu spoturi variabile 10-200 μm; sistem laser integrat DigiLaz G2 controlat de software; funcția de cartografiere a probei ce permite vizualizarea completă a eșantionului și navigare rapidă; 9 metode de ablatie laser;  rezolutie optica <2 μm; focalizare si zoom 12X controlate de computer; soft dedicat controlul si crearii si stocarii metodelor de lucru.

 

3.  Sistem de pregatire a probelor cu microunde – Mars 6 –CEM Corporation, an de fabricatie 2012

Caracteristici generale: Echipament destinat pregatirii probelor pentru ICP-MS. Este dotat cu un magnetron simplu izolat fata de energia reflectata, cu o putere minima de 1800 W, ajustabila; incinta din inox prevazuta cu sistem automat de blocare a capacului; sistem de evacuare a gazelor corozive si toxice; sistem automat de protectie pentru depasirea temperaturii sau a presiunii, o baza de date de 100 de metode de mineralizare cu posibilitate de upgradare

 

4. Analizor de mercur – Spectrofotometru de absorbtie atomica model Ra - 915+ LUMEX  Ltd – an de fabricatie 2012

Caracteristici generale: Analizor portabil pentru determinarea mercurului bazat pe absorbtia liniei de 254 nm cu corectie de fond prin efect Zeeman pentru analizarea probelor gazoase, lichide si solide; fara acumularea prealabila pe un strat absorbant de aur. Domeniu dinamic de masurare extins, limita de detectie a mercurului din aer in mod de operare in timp real ultrascazuta (2 ng/m3); nu necesita pregatirea probelor; operare in teren prin intermediul unor baterii interne; echipat cu atasamente  RP 91 pentru tehnica vaporilor reci din probele lichide si RP 91C pentru piroliza probelor solide.

 

5. Analizor pentru determinarea carbonului organic total multi N/C® 2100 series, ANALYTIC JENA  - an de fabricatie 2011

Caracteristici generale: Analizorul multi N/C® 2100 series determina carbonul organic total, carbonul anorganic total, carbonul organic volatil si nevolatil din probe solide si lichide, fiind prevăzut cu un modul special pentru analiza probelor solide (soluri, şlamuri).

 

6. Camera cu atmosfera controlata ISO 7 – an de realizare 2012

Caracteristici generale: Asigurarea unei atmosfere controlate pentru laboratorul ICP-MS, camera de pregatire a probelor si coridorul de acces de tip ISO 7 (10.000), toate finisajele respectand cerintele din industria farmaceutica, de non-emisie si non-retentie; este dotata cu centrala pentru tratarea aerului, agregat de racire, filtre, sisteme de introducere si evacuare a aerului, senzor de presiune, sistem de monitorizare.

 

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

L5 Laboratorului de studii și analize economice de mediu

Responsabil: Conf.dr. Costică MIHAI, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Tel. 40232.201446

 

Echipamente hardware (servere, computere), de înregistrare și prezentare (videoproiector, reportofon) și software general și specific (SPSS Professional 10 licențe)

Caracteristici ale software-rului:

IBM SPSS Statistics Professional Edition abordează problemele legate de calitatea datelor, complexitate, automatizare și prognoză. IBM SPSS Statistics Professional include următoarele capacități-cheie:

 • modele liniare
 • modele neliniare
 • capacitățile de simulare.
 • tabele personalizate.
 • pregătirea datelor.
 • validitatea datelor și valorilor lipsă.
 • arborii de decizie