Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

L1: Laboratorul de analize fizico-chimice

 

Descriere

Rolul principal al acestui laborator este de a identifica, cuantifica și studia natura poluanților specifici regiunilor investigate. Acest laborator va fi coordonat de cercetătorii Facultății de Chimie, din Universitatea noastră.

 

Echipamente

 

1. Spectrofotometru de absorbție atomică de înaltă rezoluţie cu sursă continuă cu flacără, cuptor de grafit, sistem de hidruri şi sistem de solide, ContrAA700, ANALYTIC JENA

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrometrul ContrAA700 este capabil să realizeze determinări simultane de metale grele (multi şi monoelement) prin procedeul de absorbţie atomică din probe lichide şi solide. Spectrometrul este complet automatizat şi este dotat cu un sistem de analiză a probelor folosind ca sursă de atomizare o flacăra de acetilenă-aer/N2O, cuptor de grafit, generator de hidruri şi un sistem de analiză directă a probelor solide. Spectrometrul face schimbarea, de la flacără la cuptorul de grafit automat, din soft. Spectrometrul permite lucrul într-un domeniu spectral cuprins între 185 şi 900 nm. Spectrometrul are o singura sursă de radiaţie (lampă de Xenon) care permite analiza multielement simultană pe domeniul spectral indicat.

 

2. Analizor multi N/C® 3100 series, ANALYTIC JENA

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Analizorul multi N/C® 3100 series este capabil să determine conţinutul de azot total, carbon total, carbon anorganic total, carbon organic total, carbonul organic volatil şi nevolatil din probe lichide şi solide (soluri). Analizorul are două detectoare, unul de tip infraroşu nedipersiv pentru carbon, realizat din materiale necorozive şi fără părţi în mişcare şi unul de tip chemiluminescenţă (CLD) pentru determinări de azot total. Analizorul este prevăzut cu un modul special pentru analiza probelor solide (soluri, şlamuri).

 

3. Spectrometru VCD-FTIR, BIOTOOLS

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrometrul VCD-FTIR este destinat analizelor conformaţionale pentru diverse probe chirale naturale (proteine, acizi nucleici) şi sintetice (produse farmaceutice). Datele spectrale obţinute pot fi apoi comparate cu rezultatele calculelor ab initio în vederea determinării configuraţiilor absolute pentru moleculele nou sintetizate. De asemenea, spectrometrul permite determinarea purităţii enantiomerice în cazul moleculelor a căror configuraţie absolută este deja cunoscută.

 

4. Spectrometru de masă cu transfer de proton PTR-MS-TOF, KORE

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrometrul cu transfer de proton PTR-MS-TOF, KORE este capabil sa realizeze, in timp real, analize calitative şi cantitative ale compuşilor organici volatili din aer fără să fie nevoie de prepararea probei şi fără să utilizeze un gaz purtător. Spectrometrul cu transfer de proton PTR-MS-TOF foloseşte ionizare chimică “soft” (cu o minima sau chiar fără fragmentarea moleculei), metoda denumita şi “reacţie cu transfer de protoni” (PTR), combinată cu spectrometria de masa cu timp-de-zbor (ToF-MS). Spectrometrul are o sensibilitate de cel puţin 200 cps/ppbv pentru benzen şi de cel puţin 300 cps/ppbv pentru triclorbenzen. Spectrometrul prezintă o rezoluţie de masă minimă de 2000 m/Δm (FWHM) şi este capabil sa detecteze compuşi cu masa cuprinsă, cel puţin, in domeniul 1 – 50 000 amu.

 

5. Microscop electronic cu baleiaj (SEM), Model Quanta 250 cu detector WetSTEM

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Datorita domeniului foarte mare de presiuni de lucru în camera probei, plecând de la 6x10-4 Pa şi până la 2600 Pa, microscopul SEM model Quanta 250 este soluţia optimă pentru analize de imagine şi de compoziţie chimică a probelor conductoare şi neconductoare, emulsiilor conţinând nanoparticule şi probelor biologice umede fără preparare anterioara a acestora precum şi studierea in-situ a modificării probelor în procese de hidratare si deshidratare.

 

6. Difractometru de raze X pentru monocristale cu sursa duala, SUPERNOVA250

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Difractometrul de raze X pentru monocristale cu sursa duala este destinat colectării, rezolvării şi determinării structurilor chimice prin difracţie de raze X pentru probe anorganice, organice, compuşi organometalici şi macromolecule. Difractometrul de raze X este capabil să lucreze cu două surse (Cu şi Mo).

 

7. LC-MS, Cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masă, AGILENT TECHNOLOGIES

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Sistemul LC-MS este modular fiind compus din pompa cuaternară model G1311B, unitatea de termostatare a coloanei model G1316A, injector manual model G1328C, injector manual şi autosampler tip G 1329B, detector tip spectrometru de masa cu timp de zbor model G6224A Accurate-Mass TOF Agilent.

 

8. LC-DAD-FL, Cromatograf de lichide cu detector diode array şi cu detector de fluorescenţă, AGILENT TECHNOLOGIES

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Sistemul este modular fiind alcătuit din: pompa binara model G4220A, compartiment pentru termostatarea coloanelor model G1316C, injector manual model G1328C, autosampler model G4226A, detector UV-VIS cu sir de diode model G4212A şi detector de fluorescenta.

 

9. LC-ICP-MS, Cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masa cu plasma cuplată inductiv G3281A, AGILENT TECHNOLOGIES

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Sistem potrivit pentru operare in tandem LC-ICP pentru analiza urmelor de elemente prin speciere (ex.: arsen din ape). Este compus dintr-un ICP-MS model Agilent 7700 Series având o sensibilitate (exprimată în Mc/s/mg/L) de cel puţin 50 pentru 7Li, 160 pentru 89Y şi 80 pentru 205TI. Sistemul de introducere a probei în ICP-MS este compus din nebulizator concentric din cuarţ model G 1820-65138. Generatorul RF pentru plasma este de tip solid state, având posibilitatea de reglare a impedanţei plasmei. Sistemul de vid este diferenţiat cu trei regiuni/trepte. Celula de coliziune asigura îndepărtarea interferenţelor prin discriminarea lor după energia cinetică, eliminând necesitatea folosirii gazelor foarte reactive. Analizorul de masa este de tip quadrupol de mare frecventa (3 MHz) cu barele având profil hiperbolic. Este prevăzut cu un autosampler ASX -520 model G3286A. Cromatograful de lichide este compus dintr-o pompă cuaternară model Agilent 1260 Infinity şi un injector manual G 1328C model Agilent 1260 Infinity Manual.

 

10. Spectrofluorimetru, Model FLS-920s, EDINBURGH INTRUMENTS

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrofluorimetru FLS-920s este un sistem modular, cu baleiaj spectral, destinat măsurătorilor de fluorescenta în regim staţionar (steady-state) respectiv pentru achiziţia spectrelor de excitare si emisie in domeniul UV-VIS. Este echipat cu sursa continua de radiaţie, lampa Xenon 450W (fără producere de ozon).

 

11. HR-ToF-AMS - Spectrometru de analiză chimică a aerosolilor, Aerodyne Research, AERODYNE

Persoana de contact: Conf. dr. Cecilia ARSENE, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale:Spectrometrul este capabil să determine încărcătura şi distribuţia de aerosoli a aerului ambiental, să caracterizeze emisiile surselor de combustie şi să analizeze compoziţia chimica în funcţie de dimensiunea particulelor de aerosoli. Particulele de aerosoli sunt prelevate într-un sistem de vacuum unde sunt concentrate aerodinamic într-un fascicol îngust (diametrul aprox. 1 mm). Domeniu dimensiuni particule aerosoli este cuprins în intervalul 40 nm – 1 µm. Domeniu MS este cuprins în intervalul 0-1000 amu şi are o rezoluţie de 5000. Analiza MS se realizează în timp real pentru substanţele anorganice (nitrate, sulfaţi, amoniu) şi organice. Spectrometrul are o sensibilitate cuprinsă în intervalul 0,002 până la 0,05 microg/m3 / minut. Prelevarea aerosolilor din ambient se face direct, nu sunt necesare filtre sau analize chimice off-line.

 

12. Spectrofotometru UV-VIS Specord 210 Plus, ANALYTIC JENA

Persoana de contact: Prof. dr. Romeo-Iulian OLARIU, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 02320201354

Caracteristici generale: Spectrofotometru UV-VIS Specord 210 Plus este capabil să facă analize spectrofotometrice de absorbanţă, transmitanţă, reflectanţă şi energie pentru probe lichide şi solide, în condiţii de temperatură controlată. Spectrometrul este dotat cu următoarele accesorii :un suport variabil probe solide mici pentru determinări transmitanţă; un dispozitiv pentru susţinere a probelor solide sub formă de filme sau plăci; un accesoriu pentru măsurători de transmitanţă şi reflectanţă difuză prevăzut cu sferă integratoare, capabil să lucreze în domeniul de lungime de undă cuprins între 200-1100 nm, cu un diametru interior de 75 mm, cu suport pentru probe solide care să permită şi analiza de pudre; un sistem automat de aspirare probe pentru măsurători de lichide fără schimbarea cuvei cu proba, prevăzut cu suport de cuve variabil, pentru cuve de 10 / 20 / 50 mm; un suport termostatat de cuve cu agitare; o sondă cu fibră optică cu suport adaptor pentru sondă şi o pereche de fibră optică de tip UV între 240 – 1100 nm.

 

13. Spectrometru RMN de 500 MHz-BRUKER

Persoana de contact: Prof. dr. Ionel Mangalagiu, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel., 02320201343

Caracteristici generale: Spectrometrul RMN este destinat activităţi de cercetare avansată precum şi pentru controlul de calitate de rutină la compuşi organici lichizi sau solubili, compuşi naturali sau amestecuri complexe de metaboliţi (de exemplu fluide biologice sau alimentare). Este prevăzut cu magnet supraconductor ecranat activ cu un câmp magnetic de 11,7 Tesla şi cu deschiderea interioară de 54 mm. Sistemul este prevăzut cu două canale de frecvenţă echivalente şi interschimbabile care permit generarea frecvenţelor pe bandă largă în domeniul minim 18-540 MHz în vederea observării tuturor nucleilor activi. Spectrometrul RMN este prevăzut cu un amplificator liniar cu o puterea minimă a pulsului de cel puţin  50 W în domeniul 1H la 19F.

 

Cercetare

 

Laboratorul de analize fizico-chimice se va axa pe următoarele direcții de cercetare:

  • monitorizarea poluanților anorganici și organici din matrici naturale.
  • studii privind stabilirea structurii unor compuși necunoscuți.
  • studii de mecanisme de reacții în condiții naturale a compușilor organici volatili.
  • aplicarea de noi metode de identificare, separare, concentrare și determinare a poluanților din mediu.
  • eliminarea unor agenți poluanți din ape reziduale;

Noul Laborator de identificare, cuantificare și studiere a poluanților organici volatili, va reuni eforturile cercetătorilor cu preocupări în domeniul mediului urmărind și alți indicatori (decât cei urmăriţi de Agențiile Naționale de Mediu din România), precum:

  • Identificarea compușilor organici volatili specifici regiunii de Nord-Est (alcani, alchene, hidrocaburi aromatice a BTX , alcooli, aldehide, acizi organici)
  • Identificarea compoziției chimice a pulberilor sedimentabile (fracția organică)
  • Identificarea poluanților organici persistenți (POP-s) din ape și sedimente.
  • Calitatea precipitațiilor - Conținutul în materie organică din precipitații şi stabilirea influenței fracției organice la pH-ului precipitațiilor

Domeniul abordat este nou şi foarte complex, pe deoparte datorită anvergurii echipei interdisciplinare de lucru, naturii poluanţilor şi metodologiilor ce urmează a fi folosite (metode electrochimice, metode spectrale, metode cromatografice de înaltă rezoluţie, spectrometrie de masa etc.), a modelării sistemelor pe calculator, a trasării unor hărţi cu distribuţia spaţială şi temporală a concentraţiilor. Pe de altă parte complexitatea decurge şi din numărul mare de site-uri de sampling, pe toată suprafaţa supusă monitorizării, care aduce după sine un enorm număr de analize (pe probe şi replicate)/site/ lună/ an.

Noutatea pe care o propune proiectul este modul de abordare teoretică si experimentala a necesităţii introducerii monitorizării ca activitate obligatorie:

Identificarea şi cuantificarea ca instrumente de evaluare calitativă şi cantitativă a compuşilor organici volatili poluanţi;

Identificarea şi cuantificarea ca instrumente de racordare a politicii şi legislaţiei de mediu din Regiunea Nord Est a României, la politica de mediu europeană şi internaţională;

Identificarea şi cuantificarea, ca promisiuni pentru viitor, pentru respectarea legalităţii, creşterea calităţii vieţii, conservarea biodiversităţii ecosistemelor.

Consideră elaborarea unei metodologii de înaltă performanţă pentru identificarea unor izotopi în mediu.