Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

L4. Laborator de eniviromatică

 

Descriere

 

Având în vedere contextul mondial referitor la modificările globale atât din punct de vedere natural (fenomene climatice extreme, alunecări de teren, cutremure, incendii etc.), social (şomaj, terorism, populaţie care se confruntă cu sărăcia şi riscul excluderii sociale, distribuţia defectuoasă a resurselor de hrană şi energie, politicile defectuoase etc) precum şi cel economic (concentrarea activităţilor mono-industriale, existenţa întreprinderilor mari, repartizarea inegală a resurselor, accesul restricţionat la noile tehnologii, perpetuarea decalajelor economice, mecanisme şi managementuri economice defectuoase ş.a), constituirea acestui laborator ne va permite să efectuăm sectorial sau în ansamblu activităţi de evaluare, modelare spaţială, analiză statiscică şi prognoză în legatură cu diferitele mecanisme, fenomene şi procese, naturale, sociale şi economice care au impact atât asupra mediului (cu toate componenetele sale) cât şi asupra componentei social economice, reflectată în calitatea vieţii populaţiei ce ne va permite realizarea unor prognoze asupra evoluţiei acestor componente.

 

Pentru fiecare dintre analizele sectoriale din cele trei componente majore ambientale (natural, social şi economic) se vor crea indici şi indicatori specifici, ce vor avea dimensiuni calitative şi cantitative, care ne vor permite modelarea şi spaţializarea acestora în special sub forma produselor cartografice (hărţi digitale, modele conceptuale, planşe, baze de date complexe, etc) procesate prin intermediul tehnologiilor SIG (Sisteme Informaţionale Geografice), tehnologie ce poate absorbi informaţii şi date din orice domeniu ce prezintă cel puţin o componentă spaţială, generând la rândul ei noi informaţii utile în luarea deciziilor politice, economice, sociale, de planificare a dezvoltării teritoriale, etc.

 

Acest laborator va fi coordonat de cercetătorii de la Facultatea de Geografie şi Geologie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza".

 

Echipamente

 

 

1. LABORATORUL DE GEOMATICA

Persoana de contact:  Conf.dr. Daniel  CONDORACHI,  corpul B, et. 3, tel: 0232201489, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Echipamente hardware (statii grafice) si software de tip Sistem Informaţional Geografic (SIG): (software SIG - TNTMips 2011- 1 licenţă profesională +20 licenţe academice; software pentru teledetecţie - EXELIS ENVI 5.0 - 1 licenţă profesionala + 25 licenţe academice,  si software SoundPlan 7.0 - 1 licenţă profesională

Caracteristici generale:  Statii grafice performante utile în modelarea şi procesarea de informaţii spaţiale de mari dimensiuni (de ex. imagini LIDAR, RADAR, imagini satelitare multispectrale de mare rezoluţie) şi/sau care solicită operaţiuni de calcul extrem de complexe şi îndelungate, precum şi capacităţi optime de vizualizare/afişare a informaţiilor; computere pentru operaţiuni simple de colectare şi creare/prelucrare primară a diverselor informaţii.

- Software specializat în crearea, analiza şi prelucrarea datelor spaţiale de tip Sistem Informaţional Geografic (SIG):

- Software pentru teledetecţie, fotogrammetrie şi fotointerpreetare ce permite analize complexe a imaginilor satelitare multispectrale precum şi cele de tip RADAR, LIDAR, etc. prin algoritmi specifici de clasificare supervizată şi nesupervizată precum şi prin clasificări orientate pe obiect

- Software expert pentru modelarea spaţială a poluării fonice ambientale şi a poluanţilor din aer

 

2. LABORATORUL  DE ANALIZE ENVIROMENTALE  

Persoana de contact: Conf.dr. ing. Iuliana-Gabriela BREABAN, corpul B, et. 3, tel: 0232201480, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;   

 

1. ICP-MS, Spectrometru de masa cu plasma cuplată inductiv G3281A, AGILENT TECHNOLOGIES - an de fabricatie 2012

Caracteristici generale:  Analiza elementelor in urme, model Agilent 7700 Series cu  sistem de generare a reactiei quadropol hiperbolic de inalta frecventa; sensibilitatea abundentei pentru mase mici 5·10-7 iar pentru mase mari de10-7; limite de detectie (ng/L) fara utilizarea unui gaz: 9Be<0,5; 59 Co< 1;  115In <0,2; 209Bi< 0,2 sistemul de introducere a probei asigura o toleranta crescuta la matrici incarcate, format din  nebulizator concentric din cuartz, camera de spray cu capacitate de termostatare de la -5C la +20C; generator RF pentru plasma tip solid state cu posibilitate de reglare a impedantei plasmei, debitele gazelor fiind controlat independent prin softul echipamentului; sistemul de vid este structurat pe trei trepte; celula de coeziune asigura indepartarea interferentelor prin utilizarea unui singur gaz inert (He), stabilizata termic cu posibilitate de utilizare si in modul de reactie;

 

2.  Sistem de Ablatie Laser  LSX 266, CETAC TECHNOLOGIES – an de fabricatie 2012

Caracteristici generale: Echipament utilizat prin cuplare directa la ICP-MS pentru analiza probelor solide, de natura geologica, sticla si alte probe de mediu. Laser Nd:YAG cu spoturi variabile 10-200 μm; sistem laser integrat DigiLaz G2 controlat de software; funcția de cartografiere a probei ce permite vizualizarea completă a eșantionului și navigare rapidă; 9 metode de ablatie laser;  rezolutie optica <2 μm; focalizare si zoom 12X controlate de computer; soft dedicat controlul si crearii si stocarii metodelor de lucru.

 

3.  Sistem de pregatire a probelor cu microunde – Mars 6 –CEM Corporation, an de fabricatie 2012

Caracteristici generale:Echipament destinat pregatirii probelor pentru ICP-MS. Este dotat cu un magnetron simplu izolat fata de energia reflectata, cu o putere minima de 1800 W, ajustabila; incinta din inox prevazuta cu sistem automat de blocare a capacului; sistem de evacuare a gazelor corozive si toxice; sistem automat de protectie pentru depasirea temperaturii sau a presiunii, o baza de date de 100 de metode de mineralizare cu posibilitate de upgradare

 

4. Analizor de mercur – Spectrofotometru de absorbtie atomica model Ra - 915+ LUMEX  Ltd – an de fabricatie 2012

Caracteristici generale: Analizor portabil pentru determinarea mercurului bazat pe absorbtia liniei de 254 nm cu corectie de fond prin efect Zeeman pentru analizarea probelor gazoase, lichide si solide; fara acumularea prealabila pe un strat absorbant de aur. Domeniu dinamic de masurare extins, limita de detectie a mercurului din aer in mod de operare in timp real ultrascazuta (2 ng/m3); nu necesita pregatirea probelor; operare in teren prin intermediul unor baterii interne; echipat cu atasamente  RP 91 pentru tehnica vaporilor reci din probele lichide si RP 91C pentru piroliza probelor solide.

 

5. Analizor pentru determinarea carbonului organic total multi N/C® 2100 series, ANALYTIC JENA  - an de fabricatie 2011

Caracteristici generale: Analizorul multi N/C® 2100 series determina carbonul organic total, carbonul anorganic total, carbonul organic volatil si nevolatil din probe solide si lichide, fiind prevăzut cu un modul special pentru analiza probelor solide (soluri, şlamuri).

 

6. Camera cu atmosfera controlata ISO 7 – an de realizare 2012

Caracteristici generale: Asigurarea unei atmosfere controlate pentru laboratorul ICP-MS, camera de pregatire a probelor si coridorul de acces de tip ISO 7 (10.000), toate finisajele respectand cerintele din industria farmaceutica, de non-emisie si non-retentie; este dotata cu centrala pentru tratarea aerului, agregat de racire, filtre, sisteme de introducere si evacuare a aerului, senzor de presiune, sistem de monitorizare.

 

 

Cercetare

 

Laboratorul de ENVIROMATICA  îşi propune să realizeze prin resurse proprii, mai ales prin articularea activităţilor sale cu celelalte laboratoare din cadrul CERNESIM, următoarele tipuri de cercetări:

 

  • elaborarea unor straturi tematice digitale premergătoare realizării hărţilorcomplexe
  • modelare, spaţializare şi creare de baze de date complexe specifice studiilor elaborate
  • studii geodemografice, economiceşi social- economice
  • integrarea şi procesarea datelor de teledetecţie, GPS şi de teren in platforme SIG
  • studii privind riscurileşi hazardele asociate diferitelor procese naturaleşi antropice
  • studii de impact asupra mediului datorat iniţierii de noi activităţi economice
  • generarea de hărţi complexe privind favorabilitatea naturalăla locuire şi desfăşurarea optimă a activităţilor economice
  • integrarea rezultatelor cercetărilor obţinute în celelalte laboratoare din cadrul CERNESIM, prin spaţializarea acestora în vederea realizării unor rapoarte de sinteză privind calitatea mediului în regiunea de NE

 

Prin prelucrarea informaţiilor obţinute fie în cadrul CERNESIM si ENVIROMATICA, fie de la diferiţi agenţi economici, regii autonome, instituţii locale şi regionale, se vor obţine o serie de hărţi sintetice, integratoare, mai sus amintite, relevante şi cu impact asupra publicului larg, în ceea ce priveşte anumite situatii specifice precum şi categorii de riscuri (naturale, sociale, economice) şi permit întrevederea unor soluţii pe care factorii decizionali le pot lua în evitarea sau ameliorarea unor situaţii de criză, conflictuale, de ajustare a situaţiei actuale în planul regional, naţional şi european de cercetare, dezvoltare, precum şi integrarea complexităţii natural - social – economice într-o manieră durabilă, care să permită şi generaţiilor viitoare un nivel normal al calităţii vieţii.

 

Trebuie menţionat faptul că la nivelul nici unui centru de studii de mediu naţionale nu există ca şi componentă distinctă un colectiv care sa abordeze din punct de vedere geosistemic şi analitic evaluare şi prognoză a impactului asupra mediului. Realizarea unui astfel de laborator în cadrul unui centru axat pe probleme de mediu ar fi o noutate la nivel naţional, prin integrarea de laboratoare specializate de chimie, fizică, geografie, biologie, economie, toate centrate pe problematica mediului.