Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

L5. Laborator de studii si analize economice de mediu

 

Descriere

 

Laboratorul de studii şi analize economice de mediu prezintă, în cadrul Centrului integrat de studii în ştiinţa mediului pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est, pe lângă o importanţă de sine stătătoare, în ceea ce priveşte dezvoltarea unor programe de cercetare specifice privind dezvoltarea economică, micro şi macro, în concordanţă cu aspectele acute ale impactului activităţilor asupra mediului înconjurător, şi un rol integrator, în ceea ce priveşte corelarea şi utilizarea unitară a informaţiilor şi rezultatelor cercetării obţinute din celelalte laboratoare din cadrul centrului din domeniile fizicii, chimiei, biologiei geografiei şi geologiei.

 

Proiectul îşi propune, prin crearea infrastructurii laboratorului de studii şi analize economice de mediu, să sprijine acţiunile de cercetare fundamentală şi aplicativă, prin indicarea efectelor economice ale diferitelor măsuri economice sau de protecţie a resurselor şi a mediului. Evidenţierea aspectelor legate de poluare şi consum de resurse în adevărata lor dimensiune la nivelul întreprinderilor şi, în general, a actorilor economici şi sociali determină realizarea unei imagini fidele a realităţii actuale. Cercetările privind luarea deciziilor în condiţiile „deplinei informări‖ (în cazul de faţă în ceea ce priveşte raportul mediu-economie) oferă un plus de fiabilitate acţiunilor economice demarate atât la nivel privat (indivizi, întreprinderi private, regii autonome, companii, consorţii) cât şi la nivel public (centre locale şi regionale de decizie).

 

Nivelul actual al problemelor legate de mediu impune consolidarea unei infrastructuri de cercetare dezvoltare şi inovare care să permită analiza adecvată a acestora. Echipamentele de calcul şi programele specifice din spaţiile laboratorului de analize economice de mediu vor da posibilitatea culegerii, centralizării şi prelucrării datelor obţinute atât din conlucrarea cu celelalte laboratoare, cât şi din studiile şi anchetele efectuate în regiunea vizată. Prin calitatea echipamentelor solicitate se răspunde cerinţelor domeniului prioritar de intervenţie privitor la dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare, astfel încât să se creeze baze identice de lucru pentru cercetătorii din toate ţările Uniunii Europene.

 

Echipamente

 

Echipamente hardware (servere, computere), de înregistrare și prezentare (videoproiector, reportofon) și software general și specific (SPSS Professional 10 licențe)

Caracteristici ale software-rului:

IBM SPSS Statistics Professional Edition abordează problemele legate de calitatea datelor, complexitate, automatizare și prognoză. IBM SPSS Statistics Professional include următoarele capacități-cheie:

 • modele liniare
 • modele neliniare
 • capacitățile de simulare.
 • tabele personalizate.
 • pregătirea datelor.
 • validitatea datelor și valorilor lipsă.
 • arborii de decizie

 

 

Cercetare

 

Laboratorul va fi preocupat de cercetări concrete pentru reducerea riscurilor de mediu legate de dezvoltarea sectoarelor şi ramurilor economice; construirea şi evidenţierea scenariilor de evoluţie a economiei şi mediului în contextul adoptării diferitelor decizii la nivel regional va constitui pentru politica economică un punct de reper şi de referinţă în direcţia dezvoltării economice viitoare.

 

Principalele direcţii de cercetare ale laboratorului de studii şi analize economice de mediu, in corelaţie cu obiectivele urmărite a fi obţinute sunt utmătoarele:

 

Evaluarea afacerilor în condiţiile internalizării efectelor activităţii asupra mediului:

 • aprecierea reală a valorii afacerilor, luând în considerare şi factorii de mediu;
 • pierderea interesului pentru întreprinderi poluante;
 • orientarea investitorilor către afaceri durabile, cu valoare mare.

 

Analiza şi evaluarea economică a resurselor de mediu:

 • raţionalizarea consumului resurselor epuizabile;
 • încurajarea obţinerii şi utilizării resurselor regenerabile;
 • extinderea utilizării energiei neepuizabilă (eoliană, solară, energia obţinută din biomasă etc.).

 

Analiza şi evaluarea economică a efectelor poluării:

 • conştientizarea asupra pericolelor poluării;
 • pierderea interesului pentru activităţi poluante;
 • orientarea investitorilor către activităţi durabile.

 

Studiul oportunităţi iintroducerii tehnologiilor nepoluante în activităţile economice:

 • creşterea calităţii mediului înconjurător;
 • stimularea introducerii inovaţiilor în economice;
 • dezvoltarea activităţilor economice durabile.

 

Evaluarea impactului degradării mediului asupra populaţiei prin anchete statistice:

 • îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din regiunea de Nord - Est;
 • îmbunătăţirea calităţii mediului;
 • creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la pericolele degradării mediului.

 

Studiul şi previziunea efectelor urbanizării asupra mediului:

 • dezvoltarea urbană durabilă şi echilibrată;
 • îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din regiunea de Nord - Est;
 • îmbunătăţirea calităţii ecosistemelor urbane.