Despre CERNESIM

CERNESIM este cel mai complex şi avansat centru de studii în ştiinţa mediului pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est şi funcţionează în cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cu echipamente state-of-the art şi o echipă interdisciplinară de excepţie, CERNESIM îşi propune obiective de cercetare ambiţioase şi unice în România.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a câștigat o finanțare în valoare de 89.490.216,60 de lei pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare, inclusiv din cadrul stațiunilor de cercetare ale Universității, prin proiectul „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (RECENT AIR)”.

Mai multe informații despre proiect puteți găsi aici.


CERNESIM este compus din cinci laboratoare:

  1. LABORATORUL DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE
  2. LABORATOR DE BIOMONITORIZARE SI REMEDIERE A CALITATII MEDIULUI
  3. LABORATOR DE INVESTIGARE A PROCESELOR FIZICO-CHIMICE DIN ATMOSFERĂ ŞI DE TESTARE DE NOI TEHNOLOGII ECOLOGICE DE DISTRUGERE A POLUANŢILOR GAZOŞI
  4. LABORATOR DE ENVIROMATICĂ
  5. LABORATOR DE STUDII SI ANALIZE ECONOMICE DE MEDIU

Director Centru CERNESIM

Prof. univ. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU
e-mail: oromeo@uaic.ro
tel +40 232 201354