CERNESIM » L2. Laborator de biomonitorizare si remediere a calitatii mediului

L2. Laborator de biomonitorizare si remediere a calitatii mediului

Persoane de contact:
Conf. univ. dr. Costica Naela

e-mail: cnaela@uaic.ro
tel +40 232 201511

Latură biologică a științei mediului se regăsește în CERNESIM prin înființarea Laboratorului de evaluare eco-toxicologică, biomonitorizare și bioremediere a calității factorilor de mediu. Acest laborator va fi coordonat de cercetătorii de la Facultatea de Biologie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Laboratorul de biomonitorizare şi remediere a calităţii mediului se va axa pe următoarele direcţii de cercetare:

  • Biomonitorizarea poluării aerului, apei şi solului, utilizând specii de organisme vii ca monitori;
  • Investigarea unor biomarkeri ai poluării (structurali, fiziologici şi biochimici);
  • Evaluarea potenţialului ecotoxicologic al mediului acvatic şi terestru;
  • Bioremedierea calităţii mediului faţă de metale, compuşi organici din diverse matrici naturale:
    o Fitoremediere (fitodegradare, fitovolatilizare, fitostabilizare, rizofiltrare, rizodegradare);
    o Biotehnologii microbiene şi algale de depoluare apelor uzate;
    o Biotehnologii de micoremediare a solurilor poluate.