CERNESIM » L2 – Proiecte de cercetare

L2 – Proiecte de cercetare

Proiecte de cercetare în care au fost implicați membri CERNESIM-L2:

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0560 Contract de finanțare nr. 41/PCCDI/2018, Eco-nano-tehnologii și echipamente inteligente pentru cartografierea proprietăților solului și evaluarea în dinamica plantei, în vederea eficientizării producției agricole și protecției mediului. Director de proiect: Prof. univ. dr. Vasile STOLERU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi. (Membri CERNESIM implicați în proiect: Gabriela MIHALACHE)

PN-III-P2-2.1-PED-2019-4513 Contract de finanțare nr. 373PED ⁄ 2020, Crearea de linii telitoce de parazitoizi pentru controlul mustelor sinantrope in ferme ecologice. IMPASY. Director de proiect: Conf. univ. dr. Lucian FUSU, Facultatea de Biologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (Membri CERNESIM implicați în proiect: Maria-Magdalena FUSU).