CERNESIM » L5 – Oral Presentations

L5 – Oral Presentations

Ulman, S.-R., Dobay, K.M., Mihai, C., Cautisanu, C., Gavrilescu, C. (2023) Major Socio-Economic Factors Influencing Environmental Concern. Study on Several European Union Countries. EIBC – International Conference Economics, International Business and Cross-Cultural Communication, 11-13 mai, Iași, România. (http://eibc.feaa.uaic.ro/calls/Pages/default.aspx).

Ulman, S.-R., Cautisanu, C. (2023) Study on Environmental Wellbeing and Its Main Socio-Economic Factors: Evidence from Romania. SmartEU – Sustainable Development of European Smart Cities, 9-10 iunie, Iași, România. (http://smarteu.uaic.ro/Pages/Start.aspx).

Ulman, S.-R., Mihai, F.C. (2023) Plastic pollution concern in the context of circular tourism. 1st European GREEN Conference, 23-26 mai, Vodice, Croatia. (https://phoenix-horizon.eu/event/1st-european-green-conference-egc-2023/).

Mihai, F.C., Ulman, S.-R. (2023) Plastic waste management challenges in a mountain city of Eastern Carpathians (Romania). 9th GEO Congress, 4-8 septembrie, Barcelona, Spain. (https://www.eugeobcn23.eu/1166-290-plastic-waste-management-challenges-in-a-mountain-city-of-eastern-carpathians-romania-florin-constantin-mihai-simona-roxana-ulman/?fbclid=IwAR2JbgAegbMqbRsxEcnpAhG_FuyaF_7HbIVGnCPyJu2IAZQrfzj7XcJaXBw).

Mihai, F.M., Minea, I., Ulman, S.-R., Eva, M., Iosub, M., Chirila, A.M. (2023) Poluarea cu plastic în bazinul hidrografic Bistrița și implicațiile pentru dezvoltarea durabilă. ENVIRONMENT & PROGRESS, 18 – 19 mai, Cluj-Napoca, România. (https://enviro.ubbcluj.ro/simpozionul-environment-progress/).

Chirila, A.M., Mihai, F.M., Ulman, S.-R. (2023) Rolul sectorului turistic în reducerea poluării cu plastic în bazinul hidrografic al râului Bistrița. ENVIRONMENT & PROGRESS, 18 – 19 mai, Cluj-Napoca, România. (https://enviro.ubbcluj.ro/simpozionul-environment-progress/).

Mihai, F.M., Ulman, S.-R. (2023) Barometru pentru evaluarea circularității la nivelul structurilor de primire turistică – abordare teoretică. Sesiunea științifică națională: Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României, ZILELE ACADEMICE IEŞENE Ediţia a XXXVIII-a, Iași, 12 octombrie 2023. (https://acadiasi.org/category/zilele-academice-ieene/).

Ulman, S.-R., Dobay, K.M. (2023) Transformarea sistemelor agroalimentare prin abordări transdisciplinare inovative. Sesiunea științifică națională: Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României, ZILELE ACADEMICE IEŞENE Ediţia a XXXVIII-a, Iasi, 12 octombrie. (https://acadiasi.org/category/zilele-academice-ieene/).

Cautisanu, C., Hatmanu, M. (2023) Decoupling economic growth from CO2 emissions in the EU27 countries. Evidence from national level and main economic activities, EIBC – International Conference Economics, International Business and Cross-Cultural Communication, 11-13 Mai 2023, Iași, România (http://eibc.feaa.uaic.ro/calls/Pages/default.aspx).

Cautisanu, C., Hatmanu, M. (2023) Assessing the Green Growth trajectory through Decoupling: the EU27 case, SmartEU – Sustainable Development of European Smart Cities, 9-10 Iunie 2023, Iași, România (http://smarteu.uaic.ro/Pages/Start.aspx).

Cautisanu, C., Hatmanu, M. (2023) Study on decoupling economic growth from CO2 emissions in the EU27 countries, Kaleidoscope. International Conference for Doctoral, Post-Doctoral Students and Young Researchers in Humanities and Social Sciences, 31 Mai-2 Iunie 2023, Iași, România (https://kaleidoscope.uaic.ro).

Cautisanu, C., Hatmanu, M. (2023) Decoupling Economic Growth from Environmental Degradation in the European Union Countries, 3rd International Scientific Conference on Sustainable Development – Regional and Local Dimensions, 31 Mai 2023, Varșovia, Polonia (https://www.ieif.sggw.pl/the-3rd-international-conference-sustainable-development-regional-and-local-dimensions-2023/).

Hatmanu, M., Cautisanu, C. (2023) A comparative study on decupling of economic growth from HFCs emissions, EU15 vs. EU-NMS13, 15th Intermational Conference of Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, 19-21 Octombrie 2023, Iași, România (https://www.feaa.uaic.ro/geba/cfp.php).

Cautisanu, C., Hatmanu, M. (2023) An Analysis of Decoupling Economic Growth from GHG Emissions in the EU27 Countries, La Noche Europea De Los Investigatores, Universidad de Granada, Campus Universitario de Ceuta, 29 Septembrie 2023, Ceuta, Spania (https://feetce.ugr.es/facultad/noticias/noche-europea-los-investigadores-campus-ceuta).

Mihai, F.-C., Eva, M., Iosub, M., Minea, I., Ulman, S.-R.  (2022) Poluarea cu plastic a mediilor de apă dulce: abordări și perspective geografice. Zilele Academice Ieşene Simpozionul anual de Geografie “Tendințe și progrese în geoștiințe”, Centrul de Cercetări Geografice– Academia Română, Filiala Iași, 13 octombrie, Iași, România.

Eva, M., Iosub, M., Ulman, S.-R., Mihai, F.-C. (2022) Demographic and economic changes during the last three decades in EU’s peripheral mountain regions: A case study on Bistrița Catchment Area (Eastern Carpathians). Lucrările Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, Ediția a XLII-a, 14-16 octombrie, Iași, România.

Mihai, F.-C., Ulman, S.-R. (2022) Rolul economiei circulare în combaterea poluării cu plastic a mediilor de apă dulce în România. Zilele Academice Ieșene. Metode de cercetare şi surse de date utilizate în analiza fenomenelor socio-economice şi demografice la nivelul României sau în context European, 21 octombrie, Iași, România.

Mihai, F.-C., Minea, I, Eva, M., Ulman, S.-R., Iosub, M. (2022) Susceptibility assessment of freshwater environments to plastic pollution (SAFE-PP). Start of the Research Project for Young Independent Teams. XVII-th edition International Conference Present Environment and Sustainable Development, 3-4 Iunie, Iași, România.

Mihai, F.-C., Ulman, S.-R. (2022) Post-consumer plastic waste pollution under linear economy mechanisms in Romania. IXth SWS International Scientific Conferences. International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES – ISCSS2022, Section Planning and Development, 22-31 August, Albena, Bulgaria.

Ulman, S.-R., Mihai, F.-C. (2022) Water management in Romania and barriers towards circular economy. IXth SWS International Scientific Conferences. International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES – ISCSS2022, Section Planning and Development, 22-31 August, Albena, Bulgaria.

Căutișanu, C., Hatmanu, M. (2022) The Influence of Emissions on Human Health in the EU28: Evidence from Seven Economic Sectors. The 14th International Conference of Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Faculty of Economics and Business Administration, Iași, România.

Ulman, S.-R., Căutișanu, C. (2022) Study on Environmental Wellbeing and Its Main Socio-Economic Factors: Evidence from Romania. BASIQ 2022 International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption, ediția a VIII-a, Graz, Austria.

Ulman, S.-R., Căutișanu, C. (2022) Environmental Wellbeing in the Context of Sustainable Development: Evidence from the Post-Communist economies. CYSENI 2022 International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues, ediția a XVIII-a, Kaunas, Lithuania.

Căutișanu, C., Hatmanu, M. (2022) The Impact of Environmental Degradation on Human Health in the EU28: Evidence from Seven Economic Sectors. BEE 2022­ – Business & Entrepreneurial Economics, ediția a VII-a, Plitvice Lakes, Republic of Croația.

Căutișanu, C., Vodă, I. (2022) Investigating Digital Literacy Skills in Humanities Students. A comparative analysis between Belgium and Romania. EIBC 2022 – International Students and Young Researchers’ Conference on Economics, International Business and Cross-cultural Communication, ediția a II-a, Iași, România.

Ulman, S.-R., Tanasa, L., Căutișanu, C., Bruma, I.S. (2021) Sustainability in the Case of Vegetable Production System. Case Study: Small Farms in the North-East Development Region of Romania. Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală (Symposium of Agricultural Economics and Rural Anthropology) în cadrul Zilelor Academiei Ieșene, Academia Română Filiala Iași și Rural Development Research Platform, Iași, România.

Ulman, S.-R., Căutișanu, C. (2021) Calitatea mediului și relația sa cu bunăstarea economică și socială în contextul uniunii europene. Conferința “Economia sănătăţii în context european: echitate în accesul la serviciile şi tehnologiile medicale, prevenţie şi măsuri de politică decizională” în cadrul Zilelor Academiei Ieșene, Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași, România.

Ulman, S.-R., Dobay, K.M, Căutișanu, C. (2021) Preocuparea față de mediu în context european. Conferința ”Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României” din cadrul Zilelor Academiei Ieșene, Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Colectivul de Economie Rurală, Iași, România.

Hatmanu, M., Căutișanu, C. (2021) The Determinants of Stock Market Index in the Context of Covid-19 Pandemic in Romania. The 13th International Conference of Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Faculty of Economics and Business Administration, Iași, România.

Diaconasu, D.E., Căutișanu, C., Chiriac, I. (2021) The development of bioeconomy at european level.  The 13th International Conference of Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Faculty of Economics and Business Administration, Iași, România.

Hatmanu, M., Căutișanu, C., Iacobuță, A.O. (2021) CO2 emissions, economic growth, energy consumption and population density in Romania. International Conference ”Current Economic Trends in Emerging and Developing Countries”, TIMTED-2021, West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration, ECREB – East European Centre for Research in Economics and Business, Timișoara, România.

Hatmanu, M., Căutișanu, C., Iacobuță, A.O. (2021) The long-run relationships between growth and CO2 emissions in EU15 countries. The 17th International Conference On European Integration – New Challenges – Einco 2021, University of Oradea, Faculty of Economic Sciences, Oradea, România.

Căutișanu, C., Hatmanu, M., Iacobuță, A.O. (2021) An analysis of immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 countries between 1970 and 2018. 28th International Economic Conference – IECS 2021, “Lucian Blaga” University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences, Sibiu, România.

Ulman, S.-R., Căutișanu, C. (2020) Environmental performance in the EU countries from the perspective of its relation to human and economic wellbeing. International Conference on Applied Statistics, ediția a XIV-a, București, România.

Mihai, C., Căutișanu, C., Ulman, S.R. (2020). Variations In Some Environmental Pollutants During The Covid-19 Pandemic. Case Study: Romania. Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, 12th edition, Iasi, Romania

Mihai, C., Ulman, S.R., Dobay, K.M. (2020). Specific Payments for Ecosystem Services
as Part of the Water and Forest Management in Romania. EURINT International Conference 2020, Iasi, Romania.

Ulman, S.R., Dobay, K.M., Cautisanu, C., Gavrilescu, C. (2020). Study on environmental concern: evidence for several EU countries. 5th International Conference on Chemical Engineering (ICCE 2020), Iasi, Romania.

Hatmanu, M., Căutișanu, C. (2020). Environmental Kuznets Curve and The Role of Energy Consumption and Population Density in EU Countries: Evidence from ARDL Approach with Structural Breaks. Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, 12th edition, Iasi, Romania.

Mihai, C., Căutișanu, C., Ulman, S.R. (2020). Particularities Of Environmental Wellbeing In The Central And Eastern European Countries. Sustainable Education through European Studies for Young Researchers (SESYR), Iasi, Romania.

Ulman, S.R., Căutișanu, C. (2020). Environmental performance in the EU countries from the perspective of its relation to human and economic wellbeing. The 14th International Conference on Applied Statistics, Bucharest, Romania.

Ulman, S.R., Căutișanu, C. (2020). Determinants of Persistent Poverty in the EU Countries. 6th BASIQ International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption. Messina, Italy.

Căutișanu, C., Hatmanu, M. (2019). Comparative analysis of economic growth determinants in Romania and Central and Eastern European countries. 13th International Conference on Applied Statistics, Bucharest, Romania.

Iacobuță, A.O., Căutișanu, C., Mursa, G. (2019). An analysis of the relationship between institutions and the environmental quality in high-income countries. Current Economic Trends in Emerging and Developing Countries, Targu Mures, Romania.

Hatmanu, M., Căutișanu, C. (2019) The impact of monetary policy and European business climate on economic growth in Romania. Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, 11th edition, Iasi, Romania.

Mihai, C., Căutișanu, C., Ulman, S.R. (2019). Inconsistencies in the dynamic of sustainable development dimensions in Central and Eastern European countries. Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration 11th edition, Iasi, Romania.

Mihai, C., Ulman, S.R., Căutișanu, C. (2019). Analiza bunăstării componentei de mediu. Particularitățile diferitelor stadii de dezvoltare ale țărilor. Zilele Academiei Ieșene ediția a XXXIV-a, Iasi, Romania.

Ulman, S.R. (2019). Synergies between Water and Forest Management in Romania: A Brief Review with Focus on Specific Payments for Ecosystem Services Mechanism. MIRDEC-11th, International Academic Conference on Social Science, Multidisciplinary and Independent Studies, Madrid, Spain.

Ulman, S.R., Dobay, K.M. (2019). Protecting Environment in Romania
– Perceptions versus Active Participation. 4th International Conference on Chemical Engineering (ICCE 2018), Iasi, Romania.

Ulman, S.R., Dobay, K.-M. (2018). Particularități regionale ale sărăciei rurale în România. Sesiunea ştiinţifică internaţională Cercetări de economie agrară şi dezvoltare rurală cu tema “Piețele agricole și spațiul rural în  contextul modernizării și simplificării politicii agricole comune”, sectiunea “Spațiul rural și politica de dezvoltare rurală”, Bucharest, Romania.

Mihai, C., David, M., Ulman, S.R. (2018). Determinant factors of the level of personal development in the context of rural inequalities/ Factori determinanţi ai nivelului de dezvoltare personală în contextul inegalităţilor din mediul rural. Zilele Academice Ieșene Ediția a XXXIII-a. Sesiunea științifică: Egalitatea de gen în spaţiul rural, Iasi, Romania.

Ulman, S.R., Dobay, K.M. (2018). Gender perspectives regarding the environmental protection in Romania/ Perspective de gen privind protecţia mediului în România. Zilele Academice Ieșene Ediția a XXXIII-a. Sesiunea științifică: Egalitatea de gen în spaţiul rural, Iasi, Romania.

Mihai, C., Ulman, S.R., David, M. (2018). Personal Rural Development Index. Case study on the North-East Region of Romania/ Indicele de dezvoltare personală în spaţiul rural. Studiu de caz pe Regiunea Nord-Est a României. Zilele Academice Ieșene Ediția a XXXIII-a. Sesiunea științifică: Egalitatea de gen în spaţiul rural, Iasi, Romania.

Ulman, S.R., Isan, V., Mihai, C., Ifrim, M. (2018). The Responsiveness of the Rural Area to the Related-Decreasing Poverty Measures of the Sustainable Development Policy – The Case of North-East Region of Romania. 2nd SCIENVIR International Conference “Scientific Convergence and Interdisciplinarity in EU Environmental Research”, Iasi, Romania.

Mihai, C., Ulman, S.R., David, M. (2018). Development Status among the People Living in Rural Areas: The Case of North-East Region of Romania. 2nd SCIENVIR International Conference “Scientific Convergence and Interdisciplinarity in EU Environmental Research”, Iasi, Romania.

Ulman, S.R., Mihai, C. (2018). Specificity of the Severe Material Deprivation among Rural Communities in the North-East Region of Romania. The 14th Economic International Conference Strategies and Development Policies of Territories: International, Country, Region, City, Location Challenges”, Suceava, Romania.

Ulman, S.R., Dobay, K.M. (2018). The Effects of Climate Change on the Rural Space. Case Study Regarding Possible Solutions for Adapting, Including the Gender Perspective. Congresul internațional “Pregătim viitorul, promovând excelenţa”, Iasi, Romania.

Ulman, S.R. (2018). The Problem of Environmental Degradation. Potential Solutions for Increasing the Level of General Awareness Regarding It. Congresul internațional “Pregătim viitorul, promovând excelenţa”, Iasi, Romania.

Ulman, S.R. (2018). Climate Change: Main Issues. Effects of Climate Change on Agriculture. National Adaptation Plans. TAG-EU Green Workshop Environmental Quality and the Demands of Modern Society: Status, Trends and Policies, Iasi, Romania.

Mihai, C., Maxim, A., Apostoaie, C.M. (2017). Voice of the Students: Identifying and tackling thorny urban environmental problems. EURINT 2016 International Conference, Iaşi, Romania.

 Maxim, A. (2016).  Availability of Gas in the European Union in a Dynamic Geo-political and Commercial Context. 1st AIEE Energy Symposium: Current and Future Challenges to Energy Security, Milano, Italia.

 Maxim, A. (2016). The European Energy Security Strategy: Reshaping the EU-Russia interdependence. EURINT 2016 International Conference, Iaşi, Romania.

 Mihai, C., Apostoaie, C.M., Maxim, A. (2016). Voice of the Students: How can the EU take the global lead on tackling climate change. EURINT 2016 International Conference, Iaşi, Romania.

 Maxim, A., Maxim, A. (2015). From market to pump: proposal on the analysis of the oil market and petrol station price relationship. VIIIth GEBA International Conference, Iaşi, Romania.

 Maxim, A. et al. (2015). Assessing the issue of energy poverty in the context of Romania. EURINT 2015 International Conference, Iasi, Romania.

 Mihai, C., Maxim, A., Apostoaie, C.M. (2015). The European environmental protection strategy – a sustainable development model for the macro-regions of the World. EURINT 2015 International Conference, Iaşi, Romania.

 Maxim, A., Mihai, C., Apostoaie, C.M. (2015). Assessing the issue of energy poverty in the context of Romania. EURINT 2015 International Conference, Iaşi, România.

 Apostoaie, C.M. (2016). Evidence of Influence Factors on the Environmental Preference of Political Parties. Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA 2016), Iaşi, România.

 Apostoaie, C.M. (2016). Environmental policy concerns within the EaP”. The Eastern Partnership under strain – time for a rethink? (EURINT 2016), Iaşi, Romania.