CERNESIM » L1 – Echipamente

L1 – Echipamente

Difractometru de raze X pentru monocristale cu sursă duală, SuperNova, Agilent Technologies, UK

Difractometrul este prevăzut cu o sursă duală (Nova™ – Cu și Mova™ – Mo), ideală pentru analiza cristalelor care conțin atât atomi cu o densitate electronică redusă cât și atomi cu o densitate electronică ridicată.

Instrumentul are capacitatea de colectare a datelor, de rezolvare și rafinare a structurilor pentru diverse probe de natură organică, anorganică, a compușilor organo-metalici și a macromolecule cristaline utilizând metode direct.

Difractometrul este prevăzut cu un goniometru cu 4 axe de rotație capabil să asigure poziționarea motorizată precisă și reproductibilă a axelor Phi, Kappa, Omega, Theta, dar și a distanței probă-detector.

Detectorul de tip CCD – EoS permite înregistrarea informaților pentru un domeniul angular cuprins între 0° – 108° (utilizând microsursa Nova™ – Cu), suficient pentru atingerea unei rezoluții înalte de 0.837 Å, valoare minimă recomandată de IUCr (International Union of Crystallography).

Spectrometru de Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN), Ascend 500, Bruker, Germania

Spectrometrul RMN Bruker Ascend 500 MHz este creat în jurul unui concept digital avansat care oferă spectroscopie de mare viteză, flexibilitate și înregistrarea de spectre RMN cu acuratețe mărită, tehnica RMN în pulsuri și folosirea transformatei Fourier ameliorează raportul semnal/zgomot și reduce timpul de lucru.

Spectrometrul RMN este prevăzut cu magnet supraconductor ecranat activ cu un câmp magnetic de 11,7 Tesla și cu deschidere interioară de 54 mm. Înregistrarea spectrelor se poate realiza cu diferite capuri de probă: BBO de 5 mm, pentru cinci nuclee 1H/13C/15N/19F/31P cu detecție directă și gradienți pe axa z; BBI de 5 mm, multinuclear cu detecție inversă pentru 1H, 13C și bandă largă de frecvențe, cu gradienți pe axa z; TXI de 1 mm cu detecție inversă (1H/13C/15N) cu z gradienți.Se pot efectua experimente la diferite temperaturi: pentru BBO și BBI domeniul -150 oC la +150 oC, iar pentru TXI domeniul -50 oC la +80 oC, cu limitarea domeniului de temperatura 0 oC la 80 oC în sistemul de shimm.

Experimente ce pot fi înregistrate în siguranță pentru aparat și cu răspuns bun pentru o gamă largă de compuși chimici solubilizați în solvenți deuterați sunt 1H-RMN, 13C-RMN, DEPT 135 și spectre bidimensionale homo și heteronucleare (COSY, HMQC, HMBC), utilizând programului Bruker TopSpin 3.2 pentru înregistrarea și prelucrarea spectrelor.

Spectrometrul RMN este utilizat în principal pentru determinarea structurii compușilor organici mic și macro moleculari, a complecșilor, a compușilor naturali izolați, urmărirea cineticii de reacție precum și determinarea compoziției în amestecuri. Capul de probă TXI de 1 mm este utilizat îndeosebi pentru cantități de compuși la nivel de micrograme, astfel fiind ideal pentru fluide biologice sau alimentare.

Spectrofotometru UV-VIS, Specord 210 Plus, Analytik Jena, Germania

Spectrofotometrul Specord 210 Plus este capabil să facă analize spectrofotometrice de absorbantă, transmitanță, reflectantă și energie pentru probe lichide și solide, în condiții de temperatură controlată folosind un sistem cu dublu fascicol real, cu rezoluție spectrală variabilă.

Monocromatorul instrumentului este cu rețea de difracție și optică asferică acoperită cu cuarț. În instrument sunt încorporate un filtru de oxid de holmiu și sursă de lumină specifice domeniilor ultraviolet și vizibil (lampă de halogen și deuteriu). Se poate opera în domeniul 190-1100 nm cu lățimi variabile ale benzilor spectrale (0,5/1/2/4 nm). Acuratețea lungimii de undă este de ±0,1 nm, iar stabilitatea măsurătorilor de absorbanță pe termen lung, după o oră de funcționare, este de ± 0,0005 față de valoarea citită inițial.

Spectrometrul Specord 210 Plus este dotat cu următoarele accesorii:

 • suport variabil pentru probe solide mici pentru determinări transmitanță;
 • dispozitiv pentru susținerea probelor solide sub formă de filme sau plăci;
 • accesoriu pentru măsurători de transmitanță și reflectanță difuză, prevăzut cu sferă integratoare, capabil să lucreze în domeniul de lungime de undă cuprins între 200-1100 nm, cu suport pentru probe solide care să permită și analiza de pudre;
 • sistem automat de aspirare probe pentru măsurători de lichide fără schimbarea cuvei cu probă, prevăzut cu suport de cuve variabil, pentru cuve de 10/20/50 mm;
 • suport de cuve termostatat, cu agitare (temperatura sistemului variază cel puțin în intervalul 10 până la 60 oC);
 • sondă cu fibră optică cu suport adaptor pentru sondă și o pereche fibră optică tip UV pentru domeniul 240-1100 nm.

Cromatograf de Lichide și Spectrometru de Masă cu Plasmă Cuplată Inductiv, 7700X ICP-MS cuplat cu Infinity LC 1260 Series, Agilent Technologies, SUA

Tehnica LC-ICP-MS este folosită pentru detectarea ionilor atomici din diverse probe și reprezintă una dintre tehnicile cele mai puternice ale spectrometriei moleculare pentru identificarea substanțelor necunoscute și realizarea de studii structurale în chimie, medicină sau știința materialelor.

Sistemul Infinity 1260 LC poate fi folosit atât în regim izocratic cât și în gradient cu până la 4 solvenți și permite o presiune maximă de operare de 600 bari și un debit maxim al fazei mobile de 10 mL/min. Sistemul de preluare automată a probei este conceput în așa fel încât să micșoreze timpul de analiză, în același timp mărind sensibilitatea, rezoluția și precizia. Compartimentul coloanei este termostatat, în acest mod fiind posibilă încălzirea sau răcirea coloanelor cu scopul de a obține reproductibilitate a timpilor de retenție la un nivel ridicat.

Instrumentul ICP-MS 7700X include un analizor pentru elemente în urme, cu generator de RF cu frecvență rapidă, cu dispozitiv de introducerea matricei, sistem de generare a reacției și un sistem cuadrupol hiperbolic de înaltă frecvență.

Instrumentul acoperă domeniul de masă 2-260 amu cu o viteză de salt a maselor (de la Li la U) de 56,6 milioane amu/s. Viteza de scanare (de la Li la U, colectarea datelor la 40 de mase) este >3000 amu/sec, rezoluția de masă <0,3 amu și sensibilitatea de abundență de 5×10-7 pentru mase mici și de 10-7 pentru mase mari. Limite de detecție <0,1 ng/L sunt atinse pentru 115In și de 0,1 ng/L pentru 209Bi. Precizia raportului isotopic 107Ag/109Ag este mai bună de 0,1.

Analizorul de masă folosește un analizor de tip quadrupol de mare frecvență (minim 3 MHz), cu distribuție hiperbolică, asigurând transmisie superioară a ionilor, rezoluție și sensibilitate necesară la utilizarea unor setări standard.

Detectorul este sub forma unui multiplicator electronic tip dinodă ce asigură liniaritate pe un domeniu mare și poate lucra în mod dual: puls la concentrații mici și în mod analog pentru concentrații mari.

Microscopie Electronică de Baleaj, SEM Quanta 250, FEI Company, UK

SEM Quanta 250 este un instrument cu potențial ridicat de a fi utilizat în știința materialelor, chimia mediului, pentru a investiga o largă varietate de materiale și pentru a caracteriza structura și compoziția aerosolilor, nano-particulelor, poluanților, datorită domeniului foarte mare de presiuni de lucru în camera probei, plecând de la 6×10-4 Pa și până la 2600 Pa.

Microscopul SEM Quanta 250 este soluția optimă pentru analize de imagine și de compoziție chimică a probelor conductoare și neconductoare fără preparare anterioară a acestora precum și studierea in-situ a modificarii probelor în procese de hidratare și deshidratare. Instrumentul se poate cupla cu alte tehnici de analiză cum ar fi spectroscopia de raze X, difracția electronilor retro-împrăștiați și spectrometria de energie dispersivă. SEM Quanta 250 prezintă avantaje precum:

 • se pot efectua măsurători dinamice, in situ;
 • se pot observa transformări de fază, cristalizări, în timpul ciclurilor de umiditate și temperatură;
 • se pot analiza particule în suspensii, procesul de coroziune a metalelor.

Instrumentul folosește o sursă de wolfram, ce generează un fascicul de electroni de energie înaltă. În urma interacțiunii dintre probă și fasciculul incident se generează o serie de semnale bazate pe emisia electronilor secundari (SE), electronilor retro-împrăștiați (BSE) și a razelor X caracteristice.

Instrumentul operează în 3 moduri: High Vacuum (HV) sau vacuum înaintat – mod convențional (<1.3×10-2 Pa) pentru analiza probelor conductoare, Low Vacuum (LV) sau vacuum preliminar pentru analiza probelor solide, pulberilor și straturilor neconductoare, fără preparare suplimentară a probei (metalizare) (~102 Pa) și ESEM (~104 Pa) (Environmental Scanning Electron Microscopy – vacuum extins) în care presiunea în camera specimenului se poate seta prin software în pași și în mod continuu între 10 – 2600 Pa, pentru analiza probelor umede și care pot emana gaze (de exemplu probe de natura biologică, emulsii conținând nanoparticule, etc.).

SEM Quanta 250 este prevăzut cu un detector EDX cu Siliciu Drift (SDD) de tip Apollo X care asigură o rezoluție garantată de 131 eV sau mai bună. Există posibilitatea de cuantificare elemente începând (inclusiv) de la Beriliu, până la Americiu.

Spectrofotometru infraroșu cu Transformată Fourier, FT-IR Vertex-70, Bruker Optik, Germania

FTIR Vertex-70 este un spectrofotometru cu transformată Fourier care permite investigarea domeniului spectral 8500-350 cm-1. Este dotat cu o sursă Globar (SiC) pentru domeniul IR mijlociu și lampă de halogen cu filament de Wolfram pentru domeniul IR apropiat și vizibil. Detectorul DLaTGS cu fereastră de KBr facilitează investigarea domeniului spectral 12000-250 cm-1. Interferometrul ROCKSOLID, cu aliniere permanentă, este echipat cu un laser de HeNe, 633 nm, 1 mW.

FTIR Vertex-70 este dotat cu accesorii care includ un modul ATR și un modul RAMAN II. Modulul ATR (reflexie totală atenuată), prevăzut cu cristal de diamant, permite investigarea directă a unor probe solide, lichide, paste, geluri, și materiale greu de rezolvat. Modulul RAMAN II permite investigarea următoarelor domenii spectrale:

 • 3500-70 cm-1 pentru laserul cu λ = 1064 nm;
 • 4500-70 cm-1 pentru laserul cu λ = 976 nm;
 • 4100-70 cm-1 pentru laserul cu λ = 758 nm.

Rezoluția atinsă pe modulul RAMAN II este mai bună de 0,8 cm-1 iar acuratețea numărului de undă este mai bună de 0,01 cm-1.

Spectrofluorimetru, FLS-920s, Edinburgh Instruments, UK

Spectrofluorimetrul FLS-920s este un sistem modular, cu baleiaj spectral, destinat măsurătorilor de fluorescență în regim staționar (steady-state) respectiv pentru achiziția spectrelor de excitare și emisie în domeniul UV-VIS.

Este un instrument echipat cu sursă continuă de radiație, lampa de Xenon 450W (fără producere de ozon). Sensibilitatea aparatului asigură producerea unui semnal minim de 750000 impulsuri/secundă și raportul semnal/zgomot este mai bun de 6000:1 pentru spectrul RAMAN al apei (măsurat la 350 nm excitare și 397 nm emisie, cu 1 secundă timp de integrare si 5 nm lărgime de bandă). Lampa de Xenon, continuă, model Xe900, 450W, acoperă domeniul spectral 230 nm – 1000 nm.

Monocromatorul de excitare TMS300-X este prevăzut cu o rețea de difracție de 1800 linii/mm, optimizată la 250 nm, rezoluție de 0,05 nm, precizie a lungimii de undă de ± 0,2 nm, repetabilitate a lungimii de undă de ± 0,1 nm și viteză de deplasare a rețelei de 200 nm/s.

Monocromatorul de emisie TMS300-M, dezvoltat după un design Czerny Turner, asigură o distanță focală de 300 mm, selectarea fantei de intrare prin intermediul unei rețele de difracție cu 1800 linii/mm, optimizată la 500 nm. Rezoluția atinsă este de 0,05 nm, precizia lungimii de undă este de ± 0,2 nm, repetabilitatea lungimii de undă este de ±0,1 nm, viteza de deplasare a rețelei de 200 nm/s și lărgimea benzii spectrale de 0,05-18 nm.

Cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masă, LC-MS-ToF, Agilent Technologies, SUA

Sistemul LC-MS-ToF rezultată din tandemul între cromatografia de lichide (LC) și spectrometria de masă cu timp de zbor (MS-TOF). Instrumentul LC-MS-TOF este dezvoltat în baza unui concept modular în care fiecare componentă joacă un rol bine definit.

Pompa sistemului HPLC asigură o precizie a debitului mai bună de 0,07% RSD pe baza timpului de retenție, o acuratețe a debitului de ±1% pentru un domeniu de debit cuprins între 0,2 și 10 mL/min. Pompa poate opera corespunzător în domeniul presiunilor de la 0 la 600 bari și domeniul de pH 1,0 – 12,5. Termostatul coloanei (model G1316A) asigură, în intervalul temperatură ambiantă până la 80 oC, o stabilitate a temperaturii de minim ± 0,15 grade.

Injectorul manual permite injectarea unor volume de până la 500 µL. Injectorul automat asigură o precizie la injecție de 0,25% RSD pentru un domeniu de vâscozitate a probelor cuprins între 0,2-5 cp. Volumul de injectare poate varia în trepte de 0,1 µL între 1 și 100 µL.

Spectrometrul de Masă cu Timp de Zbor acoperă domeniul m/z între 25-20000. Detectorul are sursa de ionizare de tip electrospray și asigură o acuratețe a masei egală sau mai bună de 2 ppm. Baze de date pentru pesticide (1500 compuși) și compuși cu acțiune toxicologică (5000 compuși) permit investigarea unor sisteme complexe.

Cromatograf de Lichide cu detector dublu (Diode Array și Fluorescență), LC-DAD-FL, Agilent Technologies, SUA

UHPLC 1290 Infinity este un sistem modular incluzând pompe, autoinjector, termostate și detectoare tip DAD (diode array detector) și de fluorescență. Pompa binară G4220 permite un domeniu de setare al debitului între 0,001-5 mL/min, cu increment de 0,001 mL/min, iar domeniul de operare pentru presiune este de până la 1200 bari. În compartimentul termostatat al coloanelor (model G1316C), conferind o stabilitate a temperaturii de +/-0.05 oC, pot fi montate până la 3 coloane de maxim 30 cm lungime.

Autoinjectorul este prevăzut cu un dispozitiv  care acoperă domeniul de injectare 0,1-20 miocrolitri, cu precizie <0.25 % RSD de la 5 la 20 µL și acuratețe de ±1%. Detectorul DAD (model G4212A) este prevăzut cu o rețea de 1024 diode de înaltă rezoluție și o lampă de deuteriu (cu timp mare de viață).

Acuratețea lungimii de undă este de ±1 nm, cu autocalibrare după liniile deuteriului și verificare cu filtru de oxid de holmiu încorporat. Viteza de achiziție a datelor spectrale selectabilă până la 160 Hz.

Detectorul de fluorescență 3D (model G1321A), de tip multisemnal, asigură atingerea unei limite de detecție de 10 fg antracen. Repetabilitatea lungimii de undă pe acest detector este de ±0,2 nm, excitarea se poate realiza la orice valoare a lungimii de undă în intervalul 200-700 nm și emisia în intervalul 280-900 nm.

Instrumentul UHPLC 1290 Infinity permite investigarea probelor din categoriile produselor farmaceutice, alimentelor, științei vieții, mediului, criminalisticii etc.

Analizor de Carbon Organic/Elemental (OC/EC), SUNSET Laboratory Inc., USA

Instrumentul SUNSET Laboratory OC/EC permite analiza și discriminarea pe cale termo-optică a carbonului organic sau a carbonului optic transparent (OC) și a carbonului elemental sau a carbonului cu absorbtivitate optică (EC), ca forme existente în materia particulată.

Încălzirea la 870 ºC a unui cuptor de cuarț, purjat continuu cu heliu (mediu non-oxidativ), permite desorbția termică a compușilor organici și, într-o mai mică măsură, a produșilor de piroliză într-un cuptor de oxidare din dioxid de mangan care asigură conversia cantitativă a compușilor anterior menționați la CO2. În curent de H2 și în prezența unui catalizator încălzit din nichel este asigurată conversia cantitativă a CO2 la CH4 măsurat prin intermediul unui detector cu ionizare în flacără (FID).

Răcirea cuptorului la 600 ºC și purjarea unui amestec oxidant de gaze (heliu/oxigen) facilitează determinarea carbonului elemental prin oxidare de pe filtru și în interiorul cuptorului de oxidare. Artefactele rezultate ca urmare a producerii proceselor de piroliză sunt corectate în baza caracteristicii carbonului elemental de a absorbi puternic lumina. O radiație laser roșie (laser de He-Ne) străbate camera probei și transmitanța laserului este monitorizată odată cu parcurgerea rampei corespunzătoare de temperatură. Arderea carbonului organic conduce la scăderea transmitanței laserului. Pentru carbonul elemental este necesară corecție funcția de contribuțiile aduse prin procesul de piroliză.

Spectrofotometru de Absorbție Atomică de Înaltă Rezoluție, cu Sursă Continuă (HR-CS-AAS) cu flacără, cuptor de grafit, sistem de hidruri și sistem de solide, ContrAA 700 Analytik Jena, Germania

Spectrometrul de Absorbție Atomică de Înaltă Rezoluție, cu Sursă Continuă (HR-CS-AAS) este un instrument capabil de determinări mono- și multi-element secvențiale prin procedeul de absorbție atomică din probe lichide și solide. ContrAA 700 este un aparat compact, complet automatizat, care cuprinde un sistem de analiză a probelor folosind ca sursă de atomizare flacăra de acetilenă-aer/N2O și cuptorul de grafit. Instrumentul este dotat și cu un sistem de generare de hidruri și un sistem de analiză directă a probelor solide, acestea înlocuind configurația standard, funcție de aplicație.

Domeniul spectral acoperit de Lampa cu Arc Scurt de Xe este cuprins între 185 și 900 nm, cu posibilitatea obținerii unor benzi spectrale de cel mult 0,2 nm pentru radiația de 200 nm. Cuptorul de grafit poate ajunge la o temperatură, în interior, de maxim 3000 oC. Procesele de ardere din cuptor sunt monitorizate prin intermediul unui sistem video.

Spectrometrul este echipat cu sisteme automate de introducere a probelor, care permit diluția automată, cu posibilitate de preparare automată a etaloanelor, realizarea automată de adiții standard și programarea automată a ciclurilor de clătire și spălare, din soft. Sistemul de hidruri, cu mod de lucru continuu, permite determinarea de Hg, As, Se, Sb, Te, Bi și Sn.

Analizor Multi N/C 3100, Analytic Jena, Germany

Analizorul Multi N/C 3100 este un instrument capabil să determine conținutul de carbon total, carbon organic total, carbon anorganic total, carbonul organic volatil și nevolatil și azot total din probe lichide și solide (soluri). Instrumentul, de tip modular, este prevăzut cu două detectoare, unul de tip infraroșu nedipersiv pentru carbon, realizat din materiale necorozive și fără părți în mișcare și unul de tip chemiluminescență (CLD) pentru determinări de azot total.

Detectorul pentru carbon, echipat cu o sursă de radiație IR pulsantă, de înaltă putere, cu optică încapsulată și microdetector de înaltă sensibilitate, permite detecția precisă a CO2 cu focalizarea radiației. În cazul probelor lichide temperatura de combustie este de 950 oC în timp ce la probele solide este de 1300 oC fără aditivi. Analizorul permite analiza într-un domeniu de concentrație de maxim 30000 mg C/L, fără diluție, pentru probe lichide, în timp ce în probele solide instrumentul funcționează optim într-un domeniu de până la 500 mg C. Limita de detecție a analizorului la investigarea probelor lichide este de 50 µg C/L.

Analizorul este prevăzut cu un sistem care permite introducerea probelor lichide în flux și care asigură și o spălare automată în vederea prevenirii contaminării de la o probă la alta. Instrumentul este prevăzut cu un autosampler de tip xyz cu 60 poziții, care permite omogenizarea, acidifierea și purjarea individuală a probelor.

Spectrometru VCD-FTIR, CHIRALIR2XTM, BioTools, UK-USA

CHIRALIR2X este un instrument de concepție nouă care funcționează pe baza spectroscopiei de dicroism circular vibrațional (VCD) în domeniul IR Apropiat (NIR) sau Mijlociu (MIR). Spectrometrul de înaltă performanță cu transformată Fourier pe domeniul infraroșu mediu și dicrosim circular vibrațional (MIR FTIR-VCD) permite realizarea unor analize conformaționale pentru diverse probe chirale, naturale (proteine, acizi nucleici) și sintetice (produse farmaceutice).

Sistemul este prevăzut cu o unitate SyncRoCell – o platformă rotativă cu cuvă (dinamică) pentru eliminarea artefactelor, care poate fi utilizată pentru măsurători FT-IR și VCD atât ale probelor lichide cât și ale probelor solide. Datele spectrale obținute pot fi comparate cu rezultatele calculelor ab initio în vederea determinării configurațiilor absolute pentru moleculele nou sintetizate. Este posibilă determinarea purității enantiomerice în cazul moleculelor a căror configurație absolută este deja cunoscută.

Detectorul MCT (mercur-cadmiu-telur), răcit cu azot lichid, permite atingerea unor rezoluții de 4 cm-1 pentru moleculele mici și de 8 cm-1 pentru pentru proteinele simple. CHIRALIR2X permite achiziția simultană a interferogramelor în IR și VCD. Prezența unei surse duble în sistemul CHIRALIR2X permite îmbunătățirea raportului semnalul-zgomot de ~3,6 ori față de orice alt sistem.

Instrumentul permite operarea în domeniul spectral 6500-800 cm-1, fără a schimba filtre, dar poate fi configurat pentru a măsura în regim de bandă îngustă și domeniul spectral 2000-850 cm-1.

Investigarea probelor organice nepolare se realizează în CCl4, a probelor organice polare în DMSO-d6 și a probelor biologice în soluții tampon sau alți solvenți adecvați. Se recomandă ca spectrele IR să fie înregistrate în domeniul 0,2 – 0,8 u.a. pentru intensitățile semnalelor de interes, în timp ce spectrele VCD trebuie să prezinte absorbanțe de 1,0 pentru fiecare semnal de interes pentru a evita contribuția adusă de zgomotul de fond.

Cromatograf ionic, ICS 5000 Thermo Dionex, USA

Cromatograful ionic ICS 5000 Dionex este un instrument potrivit pentru analiza speciilor ionice solubile în apă tip cationi (Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+) și anioni (F, Cl, Br, NO3, NO2, SO42-, PO43-). În cromatografia ionică analiții sunt, fie ioni rezultați din disocierea electroliților în soluție, fie ioni rezultați din derivatizarea compușilor non-ionici (complexarea în vederea determinării unui ligand organic) sau din electroliți slabi.

Detectorul de conductivitate reprezintă metoda de detecție modernă în analizele care au la bază separarea și identificarea componenților unui analit. De altfel, detectorii conductometrici sunt recunoscuți ca fiind sisteme caracterizate de sensibilitate ridicată, stabilitate, flexibilitate, acuratețe și reproductibilitate, și de capacitate mare de a furniza date de încredere. În detectorii conductometrici, în general, celula detectorului este localizată într-o incintă specială de reglare a temperaturii, care are rolul de a izola celula detectorului de fluctuațiile externe de temperatură. Un schimbător de căldură unic, încălzește faza mobilă și proba înainte ca acestea să ajungă în celula detectorului. Aceste două trăsături furnizează stabilitatea liniei de bază (se elimină influența curentului indus de temperatură care este întâlnită la alte tipuri de detectoare).

Faza mobilă poate fi constituită din apă, electroliți puternici, dar și soluții de solvenți organici polari în apă. Instrumentul este prevăzut cu supresori electrochimici (sau autosupresori) care au rolul de a scădea conductivitățile specifice fazelor mobile utilizate și de a le îmbunătăți (crește) pe cele specifice analiților de interes.