CERNESIM » L4 – Echipamente

L4 – Echipamente

ECHIPAMENT

• Sonometru
NUME CATALOG: Brüel&Kjær Sound Meter Level 2250 light
AN: 2012
PRODUCĂTOR: Brüel&Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, Danemarca
DESCRIERE: Modelul 2250 Light este un sonometru modular, Clasa 1, ce măsoară simultan toți parametrii acustici standard, cu frecvența analizei și de înregistrare, disponibilă în modulele opționale. Este o versiune simplificată a modelului Type 2250, având aceeași interfață intuitivă și ușor de navigat, precum și măsurători de precizie, dar cu un număr redus de module aplicabile. Este conceput pentru a fi în concordanță cu normele de zgomot ale spațiilor de lucru, evaluarea zgomotului de mediu și dezvoltarea de produse. Se conectează la un calculator, prin cablu USB, pentru post-procesarea datelor sau control de la distanță.

• Analizor portabil de mercur Zeeman
NUME CATALOG: RA-915 M Portable Zeeman Mercury Analyzer
AN: 2012
PRODUCĂTOR: Lumex, Rusia
DESCRIERE: Este un spectrometru portabil cu absorbție atomică, multi-funcțional, cu corecție de fundal Zeeman, ce elimină efectul unor potențiale interferențe. Nu necesită amalgam aurifer pre-concentrat și regenerare subsecventă, oferind utilizatorului posibilitatea de a realiza în timp real, la interval de secundă, monitorizarea fazei vaporilor de mercur.

• Spectrometrul de masă cuplat inductiv cu plasmă – ICP-MS
NUME CATALOG: 7700s ICP-MS Series
AN: 2012
PRODUCĂTOR: Agilent Technologies
DESCRIERE: Agilent 7700x ICP-MS este configurat pentru analiza frecventă a mostrelor high-matrix. Utilizează cea mai robustă plasmă (cel mai scăzut raport CeO/Ce), incluzând sistemul cu celula Octopole Reaction System (ORS3), de a 3-a generație, pentru înlăturarea eficientă a interferențelor in mostre variabile și complexe. Furnizează plasmă de temperatură înaltă, interfață tolerantă pentru matrici și 9 ordine de plajă dinamică.

• Sistem cu ablație Laser
NUME CATALOG: LSX-266Nd:YAG Laser Ablation System
AN: 2012
PRODUCĂTOR: Cetac Technologies, SUA
DESCRIERE: Platforma pentru ablație laser incorporează o arie arhitecturală deschisă, ce permite flexibilitate pentru o plajă largă de celule-mostră personalizate și specializate. Designul oferă, în același timp, o metodă simplă și rapidă de îndepărtare și schimbare a mostrelor, incorporând un mecanism de coborâre și glisare, pentru a accesa camera de stocare a mostrei. Funcționează în cuplaj cu instrumentul ICP-MS. Include un software integrat de control al sistemului laser, cu un calculator ICP-MS gazdă dedicat; afișaj pe ecran pentru siguranțele interlocks, precum și statusul laserului; un declanșator extern pentru sincronizarea ablației cu instrumentul gazdă; funcția de sample-mapping, ce oferă posibilitatea vizualizării integrale a suprafeței mostrei, precum și navigare rapidă; 9 metode de ablație laser: cu un singur punct, sau cu puncte multiple; linii drepte sau segmentate; scanarea suprafeței, sau realizarea de profile în adâncime; scanarea ariei cu linii multiple, și rastere de înaltă rezoluție.

• Preparator de mostre cu microunde
NUME CATALOG: MARS 6 Acid Digestion System
AN: 2012
PRODUCĂTOR: CEM Corporation, SUA
DESCRIERE: Magnetron secvențial de 1800W energie livrabilă, ce oferă posiblitatea de a dispune de această putere pentru seturi dificile de mostre, precum și high-throughput vessel sets. Energia microundelor este uniformă în cadrul întregii cavități, datorită calibrării cu precizie a undelor de ghidaj, fără a fi nevoie de difuzoare sau atenuatoare angrenate de motoare. Monitorul color, de înaltă rezoluție, touch-screen, cu difuzoare încorporate, capacitiv, rezistent la acid, pe bază de LED-uri, funcționează atât ca monitor, cât și ca un controller; 8GB controller dedicat; librării de metode, cu USEPA, precum și alte metode recunoscute la nivel internațional.

• Analizor Carbon Multi N/C 2100S
NUME CATALOG: Multi N/C 2100S
AN: 2011
PRODUCĂTOR:
DESCRIERE:

• Stații grafice + 2 x monitoare (4)
NUME CATALOG: Stații:HP Z800; Monitoare: HP ZR30w
AN: 2011
PRODUCĂTOR: Hewlett-Packard
DESCRIERE:

• Laptop Sony Vaio (2)
NUME CATALOG: VPCZ21V9E/B.EE9
AN: 2012
PRODUCĂTOR: Sony
DESCRIERE:

SERVICII DE CERCETARE:

•  Producerea de materiale cartografice (hărți etc)TIP SERVICIU: Serviciu cercetareDESCRIERE SERVICIU: Realizarea de straturi tematice digitale, premergătoare realizării unor hărți complexe; realizarea de hărți complexe, referitoare la preferințele naturale pentru habitate; crearea unor hărți complexe referitoare la preferințele naturale pentru dezvoltarea optimă a activităților economice; studii despre riscul și hazardele asociate diferitelor procese naturale și antropice; studii geo-demografice, economice și socio-economice

•  Evaluarea si prognoza impactului asupra geosistemului
TIP SERVICIU: Serviciu cercetare
DESCRIERE SERVICIU: Studii și modelarea mercurului din mediu în diferite matrici; conținutul de metale grele din roci, învelișul pedologic, apă, plante, mostre arheologice; cartarea și analiza distribuției spațiale ale diferiților poluanți; studii de reziliență; studii de impact asupra mediului, ca o consecință a activităților economice.

•  Analiza chimică a poluanților organici și anorganici din matrici naturale
TIP SERVICIU: Serviciu cercetareDESCRIERE SERVICIU: Dezvoltarea de noi metode pentru identificarea, separarea și cuantificarea variilor poluanți ai mediului; cuantificarea conținutului de metale grele din prezent, din pudrele sedimentare, apă, și sol; identificarea compușilor organici volatili (alcani, alchine, hidrocarburi aromatice – BTX, alcool, aldehide, acizi organici) din mediul aerob; monitorizarea NOx (NO, NO2) SO2, O3, CO, CO2 din mediul aerob; identificarea compoziției chimice ale pudrelor de sedimente (fracțiuni organice și anorganice); identificarea poluanților organici persistenți (POP-s) din apă și sedimente; determinarea calității precipitațiilor; conținutul de materie organică și anorganică din precipitații; stabiliarea influenței fracțiunii organice din pH, asupra precipitațiilor.