CERNESIM » Elena-Diana BOBRIC

Elena-Diana BOBRIC

Este absolventa a Facultatii de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu o licență în Geografia mediului, un master în știința mediului si un doctorat în domeniul Geografie cu teza “Evaluarea stocului de carbon din sol în funcție de modul de utilizare a terenului în bazinul râului Neamțu”. Principalele domenii de interes și cercetare sunt: Monitorizarea factorilor de mediu (Carbonul organic din soluri: tipologie, distribuție, stocare, modelare; Determinarea parametrilor fizico chimici din sistemele acvatice; Determinarea însușirilor fizico chimice a solurilor din diferite ecosisteme (arabil, pădure, etc); Determinararea formelor totale ale mercurului în soluri și vegetație); Poluarea și protecția mediului (Cuantificarea unor metale și a izotopilor lor în diverse medii; Poluarea aerului; Poluare fonică).

Domenii și direcții de interes și de cercetare:

  • Carbonul total și organic din probe solide și lichide
  • Izotopi ai metalelor (metale grele, elemente rare) din soluri, apă și probe arheologice
  • Ablație laser pentru determinarea concentrației metalelor
  • Modelarea calitații aerului și zgomotului

ORCID ID: 0000-0001-7812-1679