CERNESIM » Iuliana Gabriela BREABĂN

Iuliana Gabriela BREABĂN

Sunt inginer chimist diplomat, absolvind Institutul Politehnic Iaşi – Facultatea de Tehnologia și Chimia Textilelor, Specializarea Tehnologia Chimică a Produselor din Textile, Piele și Înlocuitori.  Am obtinut titlul de doctor în Biotehnologie cu o teză intitulată “Cercetări în domeniul materialelor compozite biodegradabile, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iasi, contituând perfecționarea cu un master în Știința solului la Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  Din 2018 am obținut atestatul de Abilitare în Știința Mediului, certificat de OM Nr. 4265/08.08.2018. Principalele domenii și direcții de cercetare se axează pe: Servicii ecosistemice. Monitorizarea factorilor de mediu (Calitatea sistemelor acvatice; Carbonul organic din soluri: tipologie, distribuție, stocare, modelare; Studii ecologice şi enzimatice asupra resurselor de sol din ecosisteme forestiere; Tehnosoluri; Mercurul în mediu), Poluarea și protecția mediului (Distribuția geochimică a unor elemente în diverse medii; Evaluarea impactului asupra mediului), GIS și teledetectie în știința mediului (Tehnici SIG/T și metode statistice aplicate în studierea factorilor de mediu).

Domenii și direcții de interes și de cercetare:

  • Servicii ecosistemice
  • Chimia solului
  • Poluarea mediului
  • SIG și teledetecție aplicată în știința mediului

ORCID ID: 0000-0002-9201-1860