CERNESIM » Florin Constantin MIHAI

Florin Constantin MIHAI

Dr.Florin-Constantin MIHAI este cercetător științific gr. III in cadrul Centrului de cercetare CERNESIM. Doctor in Geografie din 2013 (calificativ excelent), licență și master în Știința Mediului, a publicat articole științifice în reviste de specialitate, lucrări la conferințe, capitole de cărți pe diferite teme de mediu cu o atenție specială dedicată comunităților rurale. Prin activitatea de cercetare își propune să dezvolte noi metode și indicatori pentru a evalua și analiza problemele critice de mediu printr-o abordare holistică și interdisciplinară. Temele de cercetare sunt interconectate și includ:geografia mediului, managementul deșeurilor, poluarea cu plastic, economia circulară, politici publice și de mediu, analiza spațială și disparitățile teritoriale, dezvoltare rurală și regională, Agenda 2030 cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Promovează o geografie a deșeurilor ca o abordare complementară în știintele naturale și sociale.

Domenii și direcții de interes și de cercetare:

  • geografia mediului
  • managementul deșeurilor
  • economia circulară
  • poluare plastic
  • dezvoltare durabilă

ORCID ID: 0000-0002-1428-1021