CERNESIM » Alexandra Petronela STOLERIU

Alexandra Petronela STOLERIU

A absolvit Facultatea de Geografie și Geologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, parcurgând toate cele trei nivele de studii în domeniul Geografie (licență în specializarea Geografia Turismului, master în specializarea Riscuri Naturale și Amenajarea Teritoriului, și doctorat cu teza intitulată “Utilizarea terenurilor în relație cu resursa de sol din bazinul hidrografic Valea Oii”. În prezent, este laborant în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Științe, Laboratorul de enviromatică L4- CERNESIM, având o experiență de peste 2 ani în cadrul acestui laborator. Principalele domenii de interes și cercetare se concentrează pe: carbonul organic din sol, pedologie, SIG și Teledetecție aplicată în monitorizarea factorilor de mediu, Utilizarea terenurilor/ Acoperirea terenurilor și Geografie fizică.

Domenii și direcții de interes și de cercetare:

  • Analiza și modelarea carbonului organic din sol
  • Determinări agrochimice
  • SIG și Teledetecție
  • Utilizarea terenurior/ Acoperirea terenurilor

ORCID ID: 0000-0003-1941-1064