CERNESIM » Maria-Magdalena FUSU

Maria-Magdalena FUSU

A obținut titlul de Doctor în Biologie în anul 2007 la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Romania. Principalele direcții de cercetare sunt legate de diversitatea speciilor de Cerambycidae (Insecta, Coleoptera), în special cea a tribului Dorcadionini, un grup foarte divers și dificil din punct de vedere taxonomic ca urmare a prezenței multor specii politipice. Domenii de interes: utilizarea metodelor moleculare pentru delimitarea speciilor (în colaborare cu colegii specializați în sistematică moleculară din grupul de cercetare Diversitatea și Filogenia Nevertebratelor); studiul colecțiilor din muzeele de istorie naturală pentru a deduce distribuția trecută și actuală a speciilor și pentru revizii taxonomice; hibridizarea interspecifică ca generator al diversității și caracterizarea citogenetică a diferitelor specii; conservarea biodiversității și monitorizarea speciilor de interes comunitar (Natura 2000); monitorizarea speciilor de coleoptere alohtone și invazive.

Domenii și direcții de interes și cercetare:

  • Taxonomie
  • Sistematică
  • Biodiversitate
  • Entomologie

ORCID ID: 0000-0003-3045-8306