CERNESIM » Gabriela MIHALACHE

Gabriela MIHALACHE

A obținut titlul de doctor în Biologie în anul 2017, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu o teză referitoare la interacțiunile dintre microorganismele rizosferice și plante. Domeniile de interes se referă la microbiologia solului și fiziologia plantelor. Direcțiile de cercetare cuprind interacțiunile dintre plante și microorganisme (rizobacterii capabile să stimuleze direct sau indirect creșterea și dezvoltarea plantelor), biocontrolul fungilor fitopatogeni prin intermediul bacteriilor rizosferice sau a substanțelor de metabolism produce de acestea și stresul biotic (fungi fitopatogeni) sau abiotic la plante (lipsa apei, temperaturi ridicate sau scăzute, salinitate, metale grele).

Domenii și direcții de interes și cercetare:

  • microbiologia solului
  • interacțiuni plante-microorganisme
  • biocontrolul fungilor fitopatogeni
  • stresul biotic și abiotic la plante

ORCID ID: 0000-0003-4199-0306