CERNESIM » L3.A. Componenta de chimia atmosferei

L3.A. Componenta de chimia atmosferei

Persoană de contact:

Prof.univ.dr.habil. Romeo Iulian OLARIU

e-mail: oromeo@uaic.ro

telefon: +40-232-201354

Direcţii de cercetare:

  • Impactul compuşilor organici volatili (VOCs) asupra chimismului troposferic;
  • Poluarea aerului şi estimarea impactului determinat de VOCs asupra speciilor oxidante din troposferă, ciclului azotului şi ulterior asupra climei;
  • Studii asupra modificărilor induse de factorul antropic asupra puterii de oxidare a atmosferei, compoziţiei chimice a aerosolilor şi influenţa acestora asupra climei;
  • Studii cinetice în fază gazoasă;
  • Studiul experimental şi teoretic al tranziţiilor de fază;
  • Analiză termică şi cinetică neizotermă.