CERNESIM » L3.C. Componenta de Fizica Atmosferei: testarea de noi senzori de monitorizare a poluanţilor gazoşi, cu aplicabilitate tehnologică

L3.C. Componenta de Fizica Atmosferei: testarea de noi senzori de monitorizare a poluanţilor gazoşi, cu aplicabilitate tehnologică

Persoana de contact: Prof. Dr. Habil Liviu Leontie; Tel 0232-201168;
E-mail: lleontie@uaic.ro

Obiective

• Dezvoltarea unei direcţii de cercetare noi în domeniul senzorilor și catalizatorilor cu corp solid pentru gaze poluante.
• Testarea de noi instrumente cu aplicabilitate industrială (noi senzori de monitorizarea a poluanţilor gazoşi si catalizatori utilizați în combustia catalitică a unor gaze în concentraţii reduse).

Domenii de cercetare

• Prepararea şi testarea caracteristicilor de senzori de gaz ale unor materiale și structuri anorganice și organice, prin investigarea caracteristicilor electrice, optice, fotoelectrice, de fotoluminescenţă, structurale în funcţie de concentraţia de gaz poluant;
• Prepararea şi testarea caracteristicilor unor materiale pe bază de materiale semiconductoare oxidice nanostructurate, utilizate pentru combustia catalitică a unor gaze în concentrații reduse.
• Obţinerea unor structuri funcţionale de senzori de gaze poluante și catalizatori cu corp solid.
• Determinări de poluanţi în fază gazoasă pentru monitorizarea poluării de interior în spaţiile destinate activităţilor de cercetare.