CERNESIM » L3.C – Echipamente

L3.C – Echipamente

1. Incintă pentru gaze şi anexe de control

 1. Cuptor APRILTHERM T30 cu atmosferă controlată, cu nacele de transport pentru probe.
 • Capacitate incintă de lucru: 0,7 l.
 • Viteza maximă de încălzire: 1000 ºC/h.
 • Programarea temperaturii în intervalul:  ambiant – +1100 oC;  programe de tip rampă-palier, 9 paliere.
 1. Gaze (butelii 10 litri/200 atm): aer pur, O2, CO, Ar, CO2, NO2; H2, CH4; conectică, debitmetre.
 2. Nişă chimică tip HCH 1200:
 • Volum incintă de lucru:  minim 800 dm3 ;
 • Debit de aer: max 1500 m3/h.

2. Cuptor APRILTHERM 5L pentru tratamente termice in aer

 • Capacitate incintă de lucru: 5 l.
 • Viteza maximă de încălzire: 1000 ºC/h.
 • Programarea temperaturii în intervalul:  ambiant – +1100 oC;  programe de tip rampă-palier, 9 paliere.

3. Sistem pentru analiză termică simultană TGA-DSC/DTA, STA F1 JUPITER (Netzsch-Germania)

 • Sistem capabil de a efectua analiza termică simultană TGA-DSC/DTA pentru polimeri, ceramică, compozite, nanomateriale, aliaje şi metale.
 • Domeniul de temperatură: -150 – +1000°C.
 • Rezoluţia TGA: 0,025 µg pe întreg domeniul de măsurare, de 5 g.
 • Masa maximă a probei: 5 g.
 • Rezoluţia DSC: 0,25 µW.
 • Viteza minimă de încălzire/răcire: 0,001 K/min.
 • Domeniul dinamic pentru  DSC/DTA: 5000 µV.
 • Senzor  TGA-DSC-cp.
 • Software specializat pentru efectuarea măsurărilor şi evaluarea rezultatelor.

4. Analizor de impedanţă cu accesorii

 1. Analizor de impedanţă Agilent 4294A.
 • Măsoară: |Z|-θ, R-X, Ls-Rs, Ls-Q, Cs-Rs, Cs-Q, Cs-D, |Y|-θ, G-B, Lp-G, Lp-Q, Cp-G, Cp-Q, Cp-D, Complex Z-Y, |Z|-Ls, |Z|-Cs, |Z|-Lp, |Z|-Cp, |Z|-Rs, |Z|-Q, |Z|-D, Lp-Rp, Cp-Rp.
 • Gama de frecvenţe: 40 Hz-110 MHz (rezoluţia: 1 mHz).
 • Modulul impedanţei: 20 mΩ – 20 MΩ.
 • Tip proba: pulberi, masive, straturi groase și straturi subțiri.
 1. Echipament pentru măsurarea rezistenţei materialelor semiconductoare şi izolatoare Agilent 4339B.
 • Gama de măsurare a rezistenţelor: 1 KΩ – 1000 TΩ.

5. Detector portabil de gaze X-am 500 Dräger

 • Măsoară concentrațiile de: gaze inflamabile (0−100% LEL), O2 (0−30,0%), H2S (0−100 ppm), CO (0−500 ppm), SO2 (0−20,0 ppm), NO (0−250 ppm), NO2 (0−20,0 ppm), Cl2 (0−10,0 ppm), HCN (0−100 ppm), NH3 (0−50 ppm), PH3 (0−5,0 ppm).

6. Staţie meteorologică (automată, fixă), model Wheater Hawk GSM-240

 • Instrumentul este dotat cu:  înregistrator de date, anemometru, giruetă,  pluviometru, senzori externi pentru temperatură şi  umiditate aer, senzor radiaţie solară, senzor de presiune atmosferică.
 • Staţia este controlată printr-un software specializat care înregistreză, respectiv calculează toate datele meteo legate de temperatură, umiditate relativă, presiunea atmosferică, vânt (direcţie şi viteză), precipitaţii, evapotranspiraţia solului, radiaţie solară.
 • Umiditate: 0-100 %RH (eroare de  ±5 % de la 90 la 100% RH şi  ±3 % de la 10 la 95% RH).
 • Temperatură: -40-+50 °C (eroare de ±0,5 °C).
 • Precipitaţii: 0-500 mm/h (rezoluţia de 1 mm).
 • Presiunea atmosferică: 15-115 KPa (eroare sub ±1,5%).
 • Direcţia vântului într-un interval de: 0-360 o  mecanic, 0-352 o electric (cu o liniaritate de 1% şi o sensibilitate de 1m/s).
 • Viteza vântului, cu un prag de  0,78 m/s.
 • Radiaţia solară  în intervalul  0-2 kW/m2 (cu o eroare de ±2,5 %), în intervalul spectral cuprins între 300 nm şi 1100 nm.

7. Multimetru digital

 • 7 ½ digit, multicanal cu 6 sloturi, cu display şi keypad frontale, inclusiv interfaţă Ethernet, USB și IEEE488, model KEITHLEY  3706.
 • Tensiune cc : 0 – 300 V (precizie de bază: 0,02%; rezoluție: 10 nV).
 • Tensiune ca: 0 – 300 V (precizie de baza: 0,05%; rezolutie: 100 nV).
 • Curent cc: 0 – 3 A (precizie de bază: 0.3 %; rezoluție: 1 pA).
 • Curent ca: 0 – 3 A (precizie de bază: 0.3 %; rezoluție: 1 nA).
 • Rezistența 2 Fire / 4 Fire : 100 nΩ – 120 MΩ (rezoluție: 100 nΩ; precizie de bază: 0.04 %).
 • Frecvența: 3 – 500 KHz prercizie: 0,01 %).
 • Perioada: 2 μs – 330 ms.
 • Temperatura:
  • liniarizare termocuple tip J, K, N, T, E, R, S, B
  • RTD 4-Fire / 3-Fire: PT100, D100, F100, PT385, PT3916.
 • domeniu: -200 −  +630 0C
 • Termistor: 2,2 kΩ, 5 kΩ și 10 kΩ
 • domeniu: -80 − +150 0C.

8. Sursă programabilă de curent continuu şi alternativ pentru caracterizare în c.a. a componentelor şi a materialelor, Model KEITHLEY 6221.

 • Domeniu: 2 nA − 100 mA.
 • Rezoluţie: 100 fA − 10 µA.
 • Include interfeţe Ethernet, IEEE-488, RS-232, Trigger Link şi I/O digitale.

9. Electrometru programabil de înaltă performanță, Model KEITHLEY 6517B 

 • Masoara: Rezistența: 2 MΩ − 200 TΩ (rezolutie: 10 Ω − 1 GΩ).
 • Intensitate curent : 20 pA − 20 mA (rezoluție: 100 aA − 100 nA).
 • Tensiune: 2 −  200 V (rezoluție: 10 µV − 1 mV).
 • Sarcina electrică: 2 nC − 2 µC (rezoluție: 10 fC − 10 pC).
 • Impedanța de intrare: >200TΩ în paralel cu 20pF.
 • Accesorii.