CERNESIM » Claudiu ROMAN

Claudiu ROMAN

Claudiu Roman este asistent de cercetare științific în cadrul laboratorului L3-CERNESIM cu o experiență de cinci ani în investigarea proceselor din fază gazoasă a poluanților atmosferici. Studiile sale doctorale constă în evaluarea mecanismelor de degradare a hidrocarburilor aromatice, utilizând o serie de tehnici analitice precum spectroscopia FTIR și spectrometria de masă, discriminatoare de particule și monitoare de gaze, împreună cu reactorul ESC-Q-UAIC (Environmental Simulation Chamber made out of quartz from “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi). Activitățile sale constă în determinarea constantelor de viteză a poluanților față de principalii oxidanți atmosferici, identificarea și cuantificarea produșilor de oxidare atmosferică și determinarea randamentelor de formare a aerosolilor organici secundari din aceste reacții. Claudiu Roman are licența în chimie și studii de master în chimia mediului și siguranță alimentară susținute la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Domenii și direcții de interes și cercetare:

  • Chimia mediului
  • Cinetică în fază gazoasă
  • Aerosoli organici secundari
  • Spectroscopie IR

ORCID ID: 0000-0003-2249-7962