CERNESIM » L5 – Echipamente

L5 – Echipamente

Infrastructura Laboratorului de studii şi analize economice de mediu este subordonată creării condițiilor de cercetare și prezentare pentru domeniul economiei mediului. În principal, aceasta include tehnică de calcul, programe specifice de analiză și cercetare, precum și echipamente audio-video de prezentare.

Activitatea din cadrul Laboratorul de studii şi analize economice de mediu se desfășoară în cadrul a două laboratoare dotate cu tehnică de calcul și 3 cabinete de cercetare. Laboratorul de analize statistice în domeniul mediului dispune de 12 calculatoare Lenovo Edge 71Z All in one pe care sunt instalate soft-urile: Windows 7 şi IBM SPSS 21, iar Laboratorul de economie a mediului dispune de 9 calculatoare pe care sunt instalate soft-urile: Windows 7, Microsoft Office 2010, Analyst SQL, Business Planner. Atât laboratoarele, cât şi cabintele de cercetare sunt dotate cu mobilier adecvat activităţilor de cercetare şi dispun de infrastructura necesară desfăşurării acestor activităţi.

Prin organizarea spațiilor Laboratorului de studii şi analize economice de mediu sunt create condiţii de studiu şi cercetare pentru: cercetători, cadre didactice, doctoranzi, studenţi şi masteranzi, colaboratori din domeniul academic şi de cercetare, specialişti din practică.

Echipamentele disponibile cercetării în cadrul Laboratorului de studii şi analize economice de mediu constau în următoarele:

 • Servere IBM X33500 (2 unități);
 • Workstation – Staţii Lenovo Edge 71Z All in one (32 unități);
 • Laptopuri Lenovo ThinkPad W530 şi Lenovo X220 (2 unități);
 • PDA Tabletă Acer Iconia Tab W500 (2 unități);
 • O unitate XEROX WorkCenter 5755;
 • Imprimante EPSON 2900DN ACULASER (4 unități) şi EPSON M244DN (2 unități);
 • Videoproiector fix EPSON EB-485WI şi portabil EPSON EB-1776W;
 • Televizor Smart Samsung UE32F5500;
 • DVD Recorder Samsung;
 • Router Cisco 1921 şi Switch HP V1910 24 G (2 unități);
 • Aparat foto digital Sony A55 şi Camera video digital Sony XR 160E;
 • Fax Canon:I senses L140;
 • Scanner EPSON Perfection V500;
 • Reportofon Olymphus LS11E (2 unități).

Programele software disponibile în cadrul Laboratorului de studii şi analize economice de mediu sunt destinate analizelor de date, prelucrării acestora, simulării scenariilor de evoluţie a afacerilor, analizei oportunităţii de utilizare a unor noi indicatori.

Crearea, prelucrarea şi valorificarea bazelor de date privind cercetările întreprinse în cadrul acestui Laborator sunt facilitate cu ajutorul echipamentelor şi programelor următoare:

 • Analyst.Xecutive.SQL – program informatic specializat de evidenţă a operaţiunilor şi de analiză a datelor întreprinderii;
 • Business Planner 2012 – instrument software de planificare a afacerilor şi de analiză a scenariilor privind evoluţia acestora;
 • IBM Professional Statistics SPSS 21 – software statistic performant de analiză şi prelucrare a datelor;
 • Microsoft Windows Server 2008 R2;
 • Microsoft Windows 7 – versiune performantă a sistemelor de operare;
 • Microsoft Office 2010 Professional – instrument performant de editare, prelucrare şi prezentare a datelor;
 • Adobe Acrobat 10 – software modern de conversie şi prelucrare a datelor în format pdf.;
 • Bit Defender Total Security 2012 – program informatic de protecţie şi securizare a datelor şi a programelor.

Analyst.Xecutive.SQL este un instrument complex care oferă o analiză statistică avansată în timp real a activităţii întreprinderii şi permite utilizatorilor să acceseze şi să analizeze  informaţii corecte şi relevante într-o manieră rapidă şi securizată, în vederea înţelegerii în profunzime a funcţionării şi organizării întreprinderii şi a raţionării optime a deciziilor pentru dezvoltarea afacerii.

Analiza complexă a firmei urmăreşte evoluţia ariilor principale de activitate: bilanţul activităţii economice, diagnosticul activităţii financiare, bugete de cheltuieli, centre de profit, furnizori, clienţi, stocuri, costuri personal.

Analyst.Xecutive.SQL include o suită integrată de instrumente, servicii, metode pentru accesarea, stocarea/exportul, analiza şi interpretarea complexă a datelor companiei.

Softul IBM SPSS Statistics 21 Professional Edition include atât capacităţi statistice de bază necesare pentru a aborda problemele de calitate şi complexitate a datelor, cât şi funcţii ce oferă utilizatorilor analize aprofundate a datelor. Modulele incluse sunt următoarele: IBM SPSS Statistics Base; IBM SPSS Advanced Statistics; IBM SPSS Categories; IBM SPSS Custom Tables; IBM SPSS Data Preparation; IBM SPSS Decision Trees; IBM SPSS Forecasting; IBM SPSS Missing Values; IBM SPSS Regression.

IBM SPSS Statistics 21 Professional Edition include componente (module) care permit realizarea de analize statistice, cum ar fi: statistici descriptive – Rapoarte, Codebook, Analiză de frecvenţe, indicatori descriptivi, Crosstabs, indicatori descriptivi pentru variabile ratio, regresii şi corelaţii, teste neparametrice (Chi-square, Binomial, Runs, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, Moses extreme, Wald-Wolfowitz runs, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, Sign, McNemar, Friedman, W Kendall etc.), analiza răspunsurilor multiple, analize de reducere a datelor, analize de clasificare a datelor, insight asupra acţiunilor, caracteristicilor şi atitudinilor diferiţilor agenţi – clienţi, angajaţi, cetăţeni, votanţi etc., raportare şi facilităţi de analiză grafică, analiza seriilor cronologice.

Softul de management de proiect este un program informatic de asistenţă a analizei proiectelor şi realizare a planului de afaceri Business Planner 2012. Acest program are următoarele caracteristici:

 • Este un software avansat de modelare financiară, de planificare a afacerilor, de bugetare şi control;
 • Permite utilizatorului să planifice activităţile afacerilor pentru următorii ani, inclusiv aspecte legate de: produse, vânzări, costuri, cheltuieli, investiţii şi împrumuturi;
 • Poate fi utilizat pentru pregătirea planului de afaceri, pregătirea planului financiar, analiza fezabilităţii afacerilor, evaluarea riscului afacerilor, pregătirea bugetului pentru următorii ani, analiza diferitelor scenarii, prezentarea planului;
 • Are capacitatea de a produce rapoarte de proiecţii financiare, inclusiv: Profit şi Pierdere, Cash Flow şi Bilanţ, din care utilizatorul poate să deducă profitabilitatea viitoare, lichiditatea şi performanţele afacerii;
 • Permite utilizatorului să ruleze analize avansate, cum ar fi cele de genul: analiza de tip Ce ar fi dacă?, pragul de rentabilitate, indicatori financiari, valoarea firmei, analiza centrelor de profit, analiza planificat-realizat şi altele;
 • Asistă utilizatorul la scrierea Planului de afaceri şi la prezentarea acestuia prin rapoarte de înaltă calitate şi prin reprezentări grafice.

Prin utilizarea infrastructurii centrului CERNESIM şi prin activităţile cercetătorilor, Laboratorul de studii şi analize economice de mediu îşi propune să contribuie la rezolvarea unor probleme importante cu care se confruntă lumea actuală în ceea ce priveşte mediul natural şi dezvoltarea economică:

 • Dezvoltarea afacerilor în condiţiile în care factorii de mediu devin restrictivi;
 • Identificarea investiţiilor durabile, cu valoare economică, socială şi de mediu mare;
 • Consumul de resurse şi disponibilitatea acestora;
 • Utilizarea energiei regenerabile;
 • Identificarea şi măsurarea corectă a riscurilor poluării;
 • Utilizarea noilor tehnologii în economie;
 • Extinderea urbană şi reducerea calităţii mediului din jurul marilor oraşe.