Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Echipă de implementare

Director de proiect

Prof.dr. Romeo-Iulian Olariu

Facultatea de Chimie

Telefon: + 40 0232 201354

Fax: +40 0232 201313

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Conf. dr. Mihai Costică

Director financiar

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

tel. 40232.201446

 

Conf. dr.  Iuliana Gabriela Breabăn

Coordonator achiziţii

Facultatea de Geografie şi Geologie

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

tel: 0232201480

 

Conf. dr. Naela Costică

Coordonator tehnic

Faculatea de Biologie

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 tel.: 0232201511

 

Lect. dr. Ioana Alexandra Rusu

Expert tehnic

Facultatea de Fizică

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

tel. 0232 201187

 

Echipă de cercetători

 

Chimie

  

Prof . univ. dr. Ionel Mangalagiu

 

·         Cercetările în domeniul chimiei compuşilor polifunctionalizati cu schelet ilidic şi respectiv cel al reacţiilor sub acţiunea microundelor şi ultrasunetelor, intermediarilor cu heterocicluri cu azot şi a azot-ilidelor

·         cercetări în domeniul chimiei supramoleculare: sinteză unor azacriptanzi şi coronanzi cu proprietăţi speciale.

·         Studii şi cercetări privind reacţiile în fază solidă şi cele sub acţiunea microundelor şi ultrasunetelor - „ecologic prietenoase", un domeniuprioritarpe plan mondialşi noi procede de depoluare.

 

 

 

Conf.  dr. Cecilia Arsene

 

·         Poluarea aerului şi estimarea impactului determinat de VOCS asupra speciilor oxidante din troposferă şi ulterior asupra climei.

·         Studii asupra modificărilor induse de factorul antropic asupra puterii de oxidare a atmosferei, compoziţiei chimice a aerosolilor şi influenţa acestora asupra climei

·         Chimia atmosferei şi modificările climatice cauze de activităţile umane şi interacţiilor gaz/particule;

·         Determinarea unor compuşi cu N,P, S.

 

 

Prof. Dr. Romeo –Iulian Olariu

 

·         Tehnici instrumentale adecvate pentru identificarea şi cuantificarea unor analiti specifici din diverse matrici naturale (apă, aer, sol).

·         Cicluri biogeochimice globale: S, N, C.

·         Chimia şi fizică amosferei, în particular

·         Studii cinetice în fazムgazoasă.

 

 

 

Biologie

 

Prof. univ. dr. Zamfirache Maria-Magdalena

 

·         Cercetări privind reacţiile de răspuns la nivel structural şi ultrastructural ale plantelor la acţiunea unor noxe;

·         Cercetările avute în vedere a se derula vor viza reproducerea, în condiţii strict controlate (de laborator) a unor modele biologice (micro- şi macroscopice) utilizabile ulterior în activităţile de depoluare şi de bioremediere controlată a mediului ambiant.

 

 

Prof. univ. dr. Ion Moglan

 

·         Evaluarea calităţii mediului pe baza testelor ecotoxicologice.

·         Studiul efectelor poluanţilor asupra structurii celulare.

 

 

Fizică

 

Prof. univ. dr. Gheorghe Popa

 

·         Elaborare de noi tehnologii ecologice de distrugere a poluanţilor

·         Proiectarea şi construcţia incintei experimentale pentru realizarea microdescărcărilor la presiune atmosferică

·         Desfăşurarea de experimentări asupra eficienţei distrugerii prin microdescărcări la presiune atmosferică a diverşilor produşi toxici (compuşi organici volatili, NOx, SO2, etc.).

·         Proiectarea unor senzori de gaze poluante cu straturi subţiri (semiconductoare, magnetice);

 

 

Conf. univ. dr. Liviu Leontie

 

·         Prepararea şi testarea caracteristicilor de senzori de gaz ale unor materiale semiconductoare (în particular semiconductori oxidici-SnO2, Bi2O3, TiO2) şi magnetice anorganice, precum şi organice (diferite clase, compuşi cu masă moleculară mică şi polimeri) în straturi subţiri, prin investigarea caracteristicilor electrice, optice, fotoelectrice, de fotoluminescenţă, structurale în funcţie de concentraţia de agent poluant;

·         Determinări de poluanţi în fază gazoasă pentru monitorizarea poluării de interior în spaţiile destinate activităţilor de cercetare.

 

 

Geografie-Geologie

 

Prof. univ. dr. Radu Lacătuş

 

·         Biotehnologii pentru reabilitarea terenurilor degradate prin utilizarea de bioproduse pe bază de ciuperci producătoare de endomicorize şi favorizanţi bacterieni endofiţi cu capacitate de fixare biologică a azotului

·         Modelarea spaţială a variabilităţii poluării.

 

 

Conf. dr. Daniel Condorachi

 

·         Sisteme Informationale Geografice (SIG), teledetecţie şi fotointerpretare, analiză şi modelare spaţială a fenomenelor naturale şi antropice, modelări spaţiale şi prognoze ale poluanţilor în mediu, realizare de baze de date spaţiale, integrarea spaţială a datelor analitice din domeniul chimiei, fizicii şi biologiei şi prelucrarea integrată a lor, spaţializarea rezultatelor obţinute, realizarea de hărţi generale, analitice şi speciale ale diferiţilor parametri ai mediului, geomorfologie, geografía mediului.

 

 

Economie

 

Prof. univ. dr. Marilena Mironiuc

 

·         Analiza comparată a experienţei ţărilor UE în domeniul proiectării şi implementării sistemelor de management ambiental şi eco-audit;

·         Studiul instrumentelor de eco - management utilizate în comunicarea performanţelor de mediu (analiza ciclului de viaţă; tehnicile de analiză a riscului şi a proceselor periculoase; sistemul de etichetare ecologică; benchmarking-ul);

·         Fundamentarea unui model metodologic de analiză preliminară pentru proiectarea şi implemenarea sistemelor de managementul mediului şi eco-audit în întreprinderile româneşti.

 

 

Prof. univ. dr. Ion Pohoaţă

 

·         Studiu privind valoarea afacerilor în condiţiile internalizării efectelor activităţii asupra mediului

·         Analiza şi evaluarea economică a resurselor de mediu

·         Analiza şi evaluarea economică a efectelor poluării